Tullvärde på skadade varor

Om varorna blivit skadade innan tulldeklarationen lämnades in, kan värdesänkningen i förhållande till det ursprungliga priset tas i beaktande vid fastställandet av tullvärdet. Då beror värdebestämningssättet på de leveransvillkor som köparen och säljaren har avtalat om samt på de dokument som deklaranten har uppvisat för Tullen.

  • Om säljaren bär ansvaret för skadan kan priset sänkas och tullvärdet ändras enligt den ersättning som köparen fått av säljaren. En kreditnota duger som bevis på gottgörelsen.
  • Om skadan uppstått under transport, lastning, lagring eller liknande kan det t.ex. finnas en skaderapport upprättad av ett försäkringsbolag. Om rapporten innehåller en uppskattning av skadans omfattning angiven i procent kan procenttalet användas vid ändring av tullvärdet.

I vissa fall övertar försäkringsbolaget varan och säljer den vidare till den ursprungliga köparen. Då är det fråga om en ny försäljning, och priset som försäkringsbolaget fakturerat kan användas som grund för tullvärdet.