Tullförfaranden vid import

 

Det vanligaste tullförfarandet är övergång till fri omsättning

Det vanligaste och enklaste tullförfarandet vid import är övergång till fri omsättning. Vid detta förfarande förtullas sådana varor in i EU (Finland) som levererats från ett område utanför EU. Efter förtullningen frigörs varorna för konsumtion. Läs mer om övergång till fri omsättning

Särskilda förfaranden vid import

Andra, mer komplicerade tullförfaranden vid import är så kallade särskilda förfaranden. Till exempel vid aktiv förädling importeras varan till Finland från ett land utanför EU för t.ex service eller reparation. Därefter skickas varan tillbaka utanför EU. 

Vid alla särskilda förfaranden står varan under tullövervakning tills det särskilda förfarandet avslutas. Särskilda förfaranden kräver tillstånd av Tullen.  Läs mer:  

Varor kan också hänföras till tullager- och transiteringsförfarande.

I tulldeklarationen uppges med olika förfarandekoder och koder för ytterligare förfaranden till vilket förfarande varorna vill hänföras.