Registrering i deklarantens bokföring

Med registrering i deklarantens bokföring avses deklarering där varorna övergår till fri omsättning genom en anteckning som kunden gör i sin bokföring. Importförtullningen görs med en kompletterande importdeklaration som inlämnas senare.

Kompletterande importdeklaration för importparti

Meddelandedeklaranter ska inge en kompletterande importdeklaration till Tullen inom tio dagar från det att varorna registrerats i bokföringen.

 • med koden Z ska man ange att det är fråga om en kompletterande tulldeklaration enligt importparti för en registrering i bokföringen
 • med koden KTL ska man ange tillståndets nummer och datum i fältet för bifogade handlingar.

Med SAD-blankett (manuellt) ska en kompletterande importdeklaration inges till Tullen inom sju dagar från det att varorna registrerats i bokföringen.

 • i fält 1 ska man med koden Z ange att det är fråga om en kompletterande tulldeklaration enligt importparti för en registrering i deklarantens bokföring
 • i fält 44 anges tillståndets nummer och datum vid den första varuposten
 • i kolumn A anges datumet för registreringen i bokföringen, vilket är dagen för hänförande till förfarandet/skattebestämningsdagen.

Kompletterande sammanfattande importdeklaration som inges för en period

Om tull uppbärs för de importerade varorna är periodens längd en vecka. Om enbart mervärdesskatt uppbärs för varorna, kan periodens längd vara en vecka eller en månad.

Efter utgången av perioden ska kunden inge en kompletterande importdeklaration manuellt med en SAD-blankett eller elektroniskt med ett meddelande för alla varupartier som övergått till fri omsättning under perioden genom en registrering i deklarantens bokföring.

Meddelandedeklaranter ska inge en kompletterande tulldeklaration till Tullen inom tio dagar från det att varorna registrerats i bokföringen.

 • ange med koden ZPW att det är fråga om en kompletterande tulldeklaration för en period på en vecka, eller
 • ange med koden ZPM att det är fråga om en kompletterande tulldeklaration för en period på en månad
 • ange med koden KTL tillståndets nummer och datum i fältet för bifogade handlingar
 • ange det totala antalet överlåtelser (st.) under perioden med koden XNX, till exempel: XNX 15.

Kunder som upprättar deklarationer manuellt ska inge en kompletterande importdeklaration till Tullen inom sju dagar efter utgången av perioden.

 • i fält 1 ska man med koden ZPW ange att det är fråga om en kompletterande tulldeklaration för en period på en vecka eller med koden ZPM ange att det är fråga om en kompletterande tulldeklaration för en period på en månad
 • i fält 44 (Särskilda upplysningar) anges tillståndets nummer och datum vid den första varuposten
 • i fält 44 (Särskilda upplysningar) ska man vid den första varuposten ange det totala antalet överlåtelser (st.) under perioden med koden XNX, till exempel: XNX 15.