Övergång till fri omsättning

Tullens behörighet gällande mervärdesbeskattningen vid import ändrades 1.1.2018. Mervärdesbeskattningen av importen övergick från Tullen till Skatteförvaltningen i de fall där importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga Behörighetsändringen gäller import av varor till Finland från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde, t.ex. Kanarieöarna. Tullen svarar för mervärdesbeskattningen vid import om den skattskyldige inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga när skattebetalningsskyldigheten uppkommer.

Det vanligaste tullförfarandet vid import är övergång (överlåtelse) till fri omsättning. Övergång till fri omsättning ger varorna tullstatus som unionsvaror.

Övergång till fri omsättning innebär att handelspolitiska åtgärder tillämpas på varorna och att lagenliga tullar tas ut för dem. 

Övergång till fri omsättning förutsätter att varan inte omfattas av restriktioner eller förbud.

Varor kan också övergå till fri omsättning med nedsatt tull eller tullfritt beroende på vilket ändamål de används för.

Tullens kreditkunder får varorna i sin besittning med överlåtelsebeslutet före betalning av skatterna och avgifterna. Kontantkunder får överlåtelsebeslutet först när de betalat tullräkningen och med överlåtelsebeslutet får de varorna i sin besittning.

Beakta följande

Handelspolitiska åtgärder är bland andra importförbud, kvantitativa importrestriktioner samt skydds- och bevakningsåtgärderna vid import.

De handelspolitiska åtgärderna grundar sig på EU-ländernas gemensamma handelspolitik.


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag