Övergång till fri omsättning

Det vanligaste tullförfarandet vid import är övergång (överlåtelse) till fri omsättning. Övergång till fri omsättning ger varorna tullstatus som unionsvaror.

Övergång till fri omsättning innebär att handelspolitiska åtgärder tillämpas på varorna och att lagenliga tullar tas ut för dem. 

Övergång till fri omsättning förutsätter att varan inte omfattas av restriktioner eller förbud.

Varor kan också övergå till fri omsättning med nedsatt tull eller tullfritt beroende på vilket ändamål de används för.

Tullens kreditkunder får varorna i sin besittning med överlåtelsebeslutet före betalning av skatterna och avgifterna. Kontantkunder får överlåtelsebeslutet först när de betalat tullräkningen och med överlåtelsebeslutet får de varorna i sin besittning.

Beakta följande

Handelspolitiska åtgärder är bland andra importförbud, kvantitativa importrestriktioner samt skydds- och bevakningsåtgärderna vid import.

De handelspolitiska åtgärderna grundar sig på EU-ländernas gemensamma handelspolitik.