Valutaomräkningskurserna 2020, 2019, 2018 och 2017

Omräkningskurser för valuta i januari 2020

Tullen fastställer följande omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 01.01.2020 - 31.01.2020 förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

Basvalutan för de fastställda valutakurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,1115 USD).

Omräkningskurser för valuta i januari 2020 (xls)

Valuta Valutakod Kurs
Förenta staterna USD 1,1115
Japan JPY 121,81
Storbritannien GBP 0,85055
Sverige SEK 10,4483
Norge NOK 10,0353
Danmark DKK 7,472
Schweiz CHF 1,0913
Kanada CAD 1,4624
Hongkong HKD 8,6566
Australien AUD 1,6227
Nya Zeeland NZD 1,692
Sydafrika ZAR 15,97
Saudiarabien SAR 4,17
Arabemiraten AED 3,9998
Singapore SGD 1,5075
Malaysia MYR 4,5999
Indien INR 78,895
Ryssland RUB 69,5288
Tjeckien CZK 25,49
Polen PLN 4,2706
Ungern HUF 330,77
Thailand THB 33,606
Sydkorea KRW 1 296,56
Brasilien BRL 4,5097
Kina CNY 7,7783
Indonesien IDR 15 558,78
Israel ILS 3,893
Mexiko MXN 21,09
Filippinerna PHP 56,271
Turkiet TRY 6,5732
Marocko MAD 10,6947
Kuwait KWD 0,3374
Tunisien TND 3,152
Kazakstan KZT 427,6545
Egypten EGP 17,8465
Iran IRR 46 686,57
Taiwan TWD 33,5115
Serbien RSD 117,49

Beakta följande

Om priset eller de poster som hänför sig till priset har angetts i någon annan valuta än euro, ska beloppen omräknas till euro enligt de valutaomräkningskurser som fastställs av Tullen.

I tulldeklarationen anges värdet på varan i den valuta som anges i fakturan eller frakträkningen. Beloppet ska omräknas till euro enligt den av Tullen fastställda valutaomräkningskursen.

I  fråga om tulldeklarationer för övergång till fri omsättning tillämpas de valutaomräkningskurser som gäller den dag då Tullen godtar tulldeklarationen för varorna. Till exempel om dagen då tulldeklarationen godtas är en dag i september ska den omräkningskurs tillämpas som Tullen fastställt för den månaden.

Hur fastställer Tullen valutaomräkningskurserna?

Vid omräkning av valuta för att fastställa tullvärdet används den växelkurs som offentliggörs av Europeiska centralbanken den nästsista onsdagen varje månad. Tullen svarar för fastställande av växelkursen om ingen växelkurs fås från den Europeiska centralbanken.

Växelkurserna tillämpas i en månads tid med början den första dagen av påföljande månad.


Årsarkiv 2013 – 2016

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag