Valutaomräkningskurserna 2020, 2019, 2018 och 2017

Omräkningskurser för valuta i september 2020

Tullen fastställer följande omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 01.09.2020 - 30.09.2020 förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

Basvalutan för de fastställda valutakurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,1933 USD).

Omräkningskurser för valuta i september 2020 (xls)

Valuta Valutakod Kurs
Förenta staterna USD 1,1933
Japan JPY 125,74
Storbritannien GBP 0,90345
Sverige SEK 10,314
Norge NOK 10,5455
Danmark DKK 7,4453
Schweiz CHF 1,0811
Kanada CAD 1,5688
Hongkong HKD 9,2483
Australien AUD 1,6428
Nya Zeeland NZD 1,7969
Sydafrika ZAR 20,5183
Saudiarabien SAR 4,4794
Arabemiraten AED 4,2812
Singapore SGD 1,6278
Malaysia MYR 4,979
Indien INR 89,316
Ryssland RUB 87,5706
Tjeckien CZK 26,118
Polen PLN 4,3942
Ungern HUF 349,79
Thailand THB 37,279
Sydkorea KRW 1 405,97
Brasilien BRL 6,5115
Kina CNY 8,2472
Indonesien IDR 17 626,23
Israel ILS 4,0571
Mexiko MXN 26,383
Filippinerna PHP 57,911
Turkiet TRY 8,7785
Marocko MAD 10,955
Kuwait KWD 0,3647
Tunisien TND 3,2555
Kazakstan KZT 500,0683
Egypten EGP 19,0125
Iran IRR 50 158,50
Taiwan TWD 35,0703
Serbien RSD 117,60
Island ISK 162,00

Beakta följande

Om priset eller de poster som hänför sig till priset har angetts i någon annan valuta än euro, ska beloppen omräknas till euro enligt de valutaomräkningskurser som fastställs av Tullen.

I tulldeklarationen anges värdet på varan i den valuta som anges i fakturan eller frakträkningen. Beloppet ska omräknas till euro enligt den av Tullen fastställda valutaomräkningskursen.

I  fråga om tulldeklarationer för övergång till fri omsättning tillämpas de valutaomräkningskurser som gäller den dag då Tullen godtar tulldeklarationen för varorna. Till exempel om dagen då tulldeklarationen godtas är en dag i september ska den omräkningskurs tillämpas som Tullen fastställt för den månaden.

Hur fastställer Tullen valutaomräkningskurserna?

Vid omräkning av valuta för att fastställa tullvärdet används den växelkurs som offentliggörs av Europeiska centralbanken den nästsista onsdagen varje månad. Tullen svarar för fastställande av växelkursen om ingen växelkurs fås från den Europeiska centralbanken.

Växelkurserna tillämpas i en månads tid med början den första dagen av påföljande månad.


Årsarkiv 2013 – 2016

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning