×
Hur ansöker jag om återbetalning av flera under 10 euros förtullningar?

Fyll i blanketten Återbetalning eller eftergift av tullar 643r. Ange fel i valutaomräkningskurser som grund för din ansökan i punkt B. Du kan lämna punkt D tom. Bifoga till din ansökan en lista över förtullningsbesluten som du begär omprövning av. Närmare anvisningar för upprättande av en omprövningsansökan

Valutaomräkningskurserna 2019, 2018 och 2017

Omräkningskurser för valuta i december 2019

Tullen fastställer följande omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 01.12.2019 - 31.12.2019 förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

Basvalutan för de fastställda valutakurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,1059 USD).

Omräkningskurser för valuta i december 2019 (xls)

Valuta Valutakod Kurs
Förenta staterna USD 1,1059
Japan JPY 119,96
Storbritannien GBP 0,85715
Sverige SEK 10,6935
Norge NOK 10,1455
Danmark DKK 7,4731
Schweiz CHF 1,0977
Kanada CAD 1,4711
Hongkong HKD 8,6549
Australien AUD 1,6227
Nya Zeeland NZD 1,7222
Sydafrika ZAR 16,3671
Saudiarabien SAR 4,1535
Arabemiraten AED 3,9851
Singapore SGD 1,5059
Malaysia MYR 4,6066
Indien INR 79,423
Ryssland RUB 70,7748
Tjeckien CZK 25,541
Polen PLN 4,2932
Ungern HUF 333,41
Thailand THB 33,382
Sydkorea KRW 1 294,49
Brasilien BRL 4,6409
Kina CNY 7,7786
Indonesien IDR 15 602,04
Israel ILS 3,8425
Mexiko MXN 21,4802
Filippinerna PHP 56,279
Turkiet TRY 6,3003
Marocko MAD 10,6681
Kuwait KWD 0,3363
Tunisien TND 3,152
Kazakstan KZT 428,8528
Egypten EGP 17,8506
Iran IRR 46 509,12
Taiwan TWD 33,7723
Serbien RSD 117,59

Beakta följande

Om priset eller de poster som hänför sig till priset har angetts i någon annan valuta än euro, ska beloppen omräknas till euro enligt de valutaomräkningskurser som fastställs av Tullen.

I tulldeklarationen anges värdet på varan i den valuta som anges i fakturan eller frakträkningen. Beloppet ska omräknas till euro enligt den av Tullen fastställda valutaomräkningskursen.

I  fråga om tulldeklarationer för övergång till fri omsättning tillämpas de valutaomräkningskurser som gäller den dag då Tullen godtar tulldeklarationen för varorna. Till exempel om dagen då tulldeklarationen godtas är en dag i september ska den omräkningskurs tillämpas som Tullen fastställt för den månaden.

Hur fastställer Tullen valutaomräkningskurserna?

Vid omräkning av valuta för att fastställa tullvärdet används den växelkurs som offentliggörs av Europeiska centralbanken den nästsista onsdagen varje månad. Tullen svarar för fastställande av växelkursen om ingen växelkurs fås från den Europeiska centralbanken.

Växelkurserna tillämpas i en månads tid med början den första dagen av påföljande månad.


Årsarkiv 2013 – 2016

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag