Valutaomräkningskurserna 2021, 2020, 2019, 2018 och 2017

Omräkningskurser för valuta i januari 2021

Tullen fastställer följande omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 01.01.2021 - 31.01.2021 förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

Basvalutan för de fastställda valutakurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,2166 USD).

Omräkningskurser för valuta i januari 2021 (xls)

Valuta Valutakod Kurs
Förenta staterna USD 1,2166
Japan JPY 125,99
Storbritannien GBP 0,907
Sverige SEK 10,1213
Norge NOK 10,6238
Danmark DKK 7,438
Schweiz CHF 1,0837
Kanada CAD 1,5671
Hongkong HKD 9,4321
Australien AUD 1,6118
Nya Zeeland NZD 1,7208
Sydafrika ZAR 17,7895
Saudiarabien SAR 4,5833
Arabemiraten AED 4,383
Singapore SGD 1,6235
Malaysia MYR 4,9437
Indien INR 89,7945
Ryssland RUB 91,636
Tjeckien CZK 26,372
Polen PLN 4,5025
Ungern HUF 362,65
Thailand THB 36,772
Sydkorea KRW 1 347,45
Brasilien BRL 6,2867
Kina CNY 7,9549
Indonesien IDR 17 351,03
Israel ILS 3,9193
Mexiko MXN 24,4449
Filippinerna PHP 58,453
Turkiet TRY 9,2946
Marocko MAD 10,9609
Kuwait KWD 0,3726
Tunisien TND 3,292
Kazakstan KZT 514,751
Egypten EGP 19,2189
Iran IRR 51 299,22
Taiwan TWD 34,39
Serbien RSD 117,60
Island ISK 155,90
Bulgaria BGN 1,9558
Kroatia HRK 7,544
Romania RON 4,871

Beakta följande

Om priset eller de poster som hänför sig till priset har angetts i någon annan valuta än euro, ska beloppen omräknas till euro enligt de valutaomräkningskurser som fastställs av Tullen.

I tulldeklarationen anges värdet på varan i den valuta som anges i fakturan eller frakträkningen. Beloppet ska omräknas till euro enligt den av Tullen fastställda valutaomräkningskursen.

I  fråga om tulldeklarationer för övergång till fri omsättning tillämpas de valutaomräkningskurser som gäller den dag då Tullen godtar tulldeklarationen för varorna. Till exempel om dagen då tulldeklarationen godtas är en dag i september ska den omräkningskurs tillämpas som Tullen fastställt för den månaden.

Hur fastställer Tullen valutaomräkningskurserna?

Vid omräkning av valuta för att fastställa tullvärdet används den växelkurs som offentliggörs av Europeiska centralbanken den nästsista onsdagen varje månad. Tullen svarar för fastställande av växelkursen om ingen växelkurs fås från den Europeiska centralbanken.

Växelkurserna tillämpas i en månads tid med början den första dagen av påföljande månad.


Årsarkiv 2013 – 2016

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning