Hoppa till innehåll

När du planerar att importera 

Med import avses införsel av varor från ett land utanför EU. Varorna ska importklareras innan de får tas i bruk eller säljas vidare. 

Immateriella nyttigheter och tjänster behöver inte förtullas Sådana är exempelvis program och e-böcker.

Visste du att det är importören som ansvarar för produkters säkerhet och förpackningspåskrifter 

Kontakta vid behov marknadstillsynsmyndigheterna för varans produktgrupp innan importen inleds.

Importen av varor är ett led i företagets förvärvs- och köpverksamhet. Förvärvet av varor från utlandet är en del av köpeavtalet och kostnaderna som uppstår på grund av importen är en del av prissättningen gällande köpet.

Redan innan varorna anskaffas:

 1. Ta reda på kostnaderna

  • De vanligaste skatterna som ska betalas i samband med import är tull och mervärdesskatt. Tullavgifterna vid import bestäms enligt varans varukod och tullvärde.
  • Du kan få en lägre tull eller tullfrihet på basis av varans ursprung
  • Kostnaderna beror också på det tullförfarande som tillämpas på varan. Det vanligaste tullförfarandet är övergång till fri omsättning, då man betalar tullavgifterna för varan i samband med importen.   
   Läs mer: Vad kostar det att importera varor?
 2. Ansök om identifieringskoder och tillstånd

 3. Bestäm dig för hur du tulldeklarerar

 4. Ta reda på följande saker om varan

  • Varifrån skickas varan?
   • Med tanke på tullklareringen och importbeskattningen är det väsentligt att veta varifrån varan i verkligheten levereras. Säljarens hemort saknar betydelse.
   • Även från EU-området kan det till Finland levereras varor som inte förtullats.
  • Varukod
   • Utifrån varukoden fastställs bland annat beloppet av den tull som tas ut samt eventuella restriktioner. Därför är det viktigt att du anger rätt varukod.
  • Omfattas importen av varan av restriktioner?

Tulldeklarera

 1. Transportfirman transporterar varan

  • Transportfirman för in varan till landet och inger obligatoriska elektroniska införseldeklarationer till Tullen.
  • Transportfirman ansvarar för att varans ankomst anmäls till tullen, dvs. lämnar in en anmälan av varors ankomst. I anmälan uppges om varan lagras tillfälligt på införselplatsen eller om den genast hänförs till något tullförfarande.
 2. Importören tulldeklarerar (förtullar)

  • Du kan påbörja förtullningen när du har fått besked från transportfirman eller lagerhavaren om att varan har anlänt till landet. Beskedet innehåller ett ankomstnummer eller ett MRN-referensnummer som behöver anges i tulldeklarationen. Läs mer om hur du inger en tulldeklaration.
  • Importören (varuhavaren) ansvarar för att varan förtullas. I praktiken kan varan förtullas av importören själv eller av dennes ombud. 
 3. Du får ett överlåtelsebeslut och ett förtullningsbeslut

  • När importdeklarationen har godkänts skickar Tullen ett överlåtelsebeslut, en faktura och ett förtullningsbeslut till företaget. Garantin som reserverats från den samlade garantin frisläpps när fakturan har betalats. Tullen skickar till innehavare av tillstånd till anstånd med betalning en periodspecifikation i vilken finns samlat fakturorna för alla förtullningar som gjorts under en viss tidsperiod.

   Lagerhavaren eller gränstullkontoret överlåter varorna mot ett överlåtelsebeslut.

 4. Du kan begära omprövning av förtullningsbeslutet

  • Om du märker ett fel i din tulldeklaration för vilken Tullen redan fattat ett förtullningsbeslut, kan du göra en begäran om omprövning till Tullen
 5. Arkivera


Nyckelord Import