Korrigering av importdeklaration

Du ska korrigera alla uppgifter som Tullen meddelat vara felaktiga. De uppgifter som påverkas av de felaktiga uppgifterna ska också korrigeras. Du kan på samma gång korrigera fel som du upptäckt själv.

Hur informerar Tullen om fel?

I fråga om deklarationer i meddelandeform skickar Tullen ett felmeddelande som innehåller en tidsfrist för korrigering. Uppgifterna på SAD-blanketten kan du korrigera genom att besöka tullkontoret. Tullen kan också skicka ett felmeddelande och returnera SAD-blanketten för korrigering.

Vilka uppgifter i deklarationen får korrigeras före överlåtelsebeslutet?

I en importdeklaration kan du efter godkännandet av deklarationen korrigera alla uppgifter i deklarationen, förutom uppgifterna om aktör, tills du har fått ett överlåtelsebeslut (förtullningsbeslut för kontantkunder) från Tullens system. Uppgifter om aktör är deklarant, ombud och typ av ombudskap.

Det är inte möjligt att korrigera en deklaration om Tullen har beslutat granska varan.

Beakta följande

Kontakta Tullen och fråga om du kan korrigera deklarationen. Tullen kontrollerar om du har fått besked om att Tullen ska granska varorna eller om Tullen redan har skickat ett överlåtelsebeslut. Om det är möjligt att korrigera deklarationen skickar Tullen ett felmeddelande om deklarationen är i meddelandeform, varefter du kan korrigera deklarationen. Uppgifterna på SAD-blanketten kan du korrigera genom att besöka tullkontoret. Tullen kan också returnera SAD-blanketten till dig för korrigering.


Tullen kan på din begäran ogiltigförklara en godkänd deklaration om du av misstag har angett ett felaktigt tullförfarande eller om det på grund av särskilda omständigheter inte längre är motiverat att hänföra varan till det angivna tullförfarandet. Begär ogiltigförklaring med tullblankett nr 974r - Ansökan, ogiltigförklaring av importdeklaration.

Skicka blanketten till adressen tulliselvitystuki(at)tulli.fi. Om det finns en tillräckligt grundad anledning för ogiltigförklaringen, ogiltigförklarar tillämpningsstödet förtullningen och skickar dig en anmälan om ogiltigförklaring.

Om Tullen har meddelat att den kommer att granska varorna, kan begäran om ogiltigförklaring godkännas först efter granskningen.

Vilka uppgifter i deklarationen får korrigeras i en kompletterande deklaration före förtullningsbeslutet:

  • tilläggsreferens
  • värdeuppgifter (leveransvillkor, valutaslag och totalpris för den post som ska tullklareras, pris på varupostnivå och korrektivposter, statistiskt värde)
  • mottagare
  • tullbehandling
  • varans förvaringsplats
  • adress dit periodspecifikationen skickas
  • identifiering av lager
  • transaktionens slag
  • köparens och säljarens intressegemenskap
  • skatteberäkningens uppgifter.

Deklaration i meddelandeform

Om du har korrigerat andra uppgifter än de som får korrigeras i en deklaration i meddelandeform avslår Tullen den kompletterande deklarationen och skickar ett avslagsbeslut. Du ska korrigera uppgifterna och skicka en ny kompletterande deklaration till Tullen.

SAD-blankett

Om du har korrigerat andra uppgifter än de som får korrigeras på en SAD-blankett ska du korrigera uppgifterna och skicka en korrigerad kompletterande deklaration till Tullen.


Du kan begära omprövning av förtullningen genom att skicka en ansökan om återbetalning/eftergift (tullblankett nr 643r) eller en ändringsanmälan som leder till efteruppbörd (tullblankett nr 99r) till Tullen.


Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning