Kompletterande importdeklaration som inges för en period

Med kompletterande importdeklaration som inges för en period avses att

 • i början av en viss period inges en förenklad tulldeklaration
 • varupartierna övergår till fri omsättning under perioden med det dokument som anges i tillståndet (oftast fraktsedel med behövliga anteckningar) och
 • efter perioden inges en kompletterande tulldeklaration för alla varupartier som importerats under perioden.

För detta krävs ett sedvanligt tillstånd som beviljas av Tullens tillståndscentral.

Om tull uppbärs för varorna är periodens längd en vecka. Om enbart mervärdesskatt uppbärs, är periodens längd en vecka eller en månad.

 • Den förenklade tulldeklarationen som inleder perioden kan inges före periodens start eller före den första försändelsen anländer. Den ska dock inges senast då det första varupartiet anländer.
 • En kompletterande tulldeklaration ska lämnas in inom 10 dygn från utgången av perioden för deklarationer i meddelandeform och inom 7 dygn för deklarationer med SAD-blankett.
 • Den förenklade importdeklarationen och den kompletterande importdeklarationen kan inges antingen i meddelandeform eller med SAD-blankett.

Beakta följande

Elektronisk deklaration

 • Deklarationskod BPM = en förenklad tulldeklaration som inleder en period på en månad eller
 • Deklarationskod BPW = en förenklad tulldeklaration som inleder en period på en vecka
 • Periodens första dag ska anges i händelsens deklarationsuppgifter i punkten avvikande skattebestämningsdag
 • Händelsens bilagda handlingar: kod 7JTL (sedvanligt tillstånd), tillståndets nummer och datum
 • Efter varubeskrivningen eller i punkten för märken och nummer ska man ange texten ”PERIODFÖRTULLNING”, tillståndets nummer och tiden för perioden. Annars syns uppgiften inte i överlåtelsebeslutet.

SAD-blankett

 • Fält A: ange periodens första dag
 • Ange kod vid den första varuposten i fält 44:
 • kod BPM = en förenklad tulldeklaration som inleder en period på en månad eller
 • kod BPW = en förenklad tulldeklaration som inleder en period på en vecka
 • kod 7JTL (sedvanligt tillstånd), tillståndets nummer och datum.

Elektronisk deklaration

 • Deklarationskod XPM = en kompletterande deklaration för en månads period eller
 • Deklarationskod XPW = en kompletterande deklaration för en veckas period
 • Händelsens tilläggsuppgifter: kod XNX och det totala antalet överlåtelser (st.) under perioden, inga andra uppgifter än antalet får anges
 • Exempel på deklarering: XNX 115.

SAD-blankett

 • Ange kod vid den första varuposten i fält 44:
 • kod XPM = en kompletterande deklaration för en månads period eller
 • kod XPW = en kompletterande deklaration för en veckas period
 • kod XNX och det totala antalet överlåtelser (st.) under perioden, inga andra uppgifter än antalet får anges (till exempel: XNX 115).

 


Följande uppgifter får inte ändras mellan den inledande förenklade importdeklarationen och den kompletterande importdeklarationen för ifrågavarande period:

 • Typ av deklaration
 • Avsändningslandets kod
 • Deklarationens referens
 • Projektkod
 • Aktörens roll, kod, natur och land
 • Tilläggsdel till aktörens kod
 • Typ av aktörens ombudskap
 • Språk som kunden använt
 • Avvikande skattebestämningsdag
 • Ankomstdag.