Övervakning i förväg av järn- och stålprodukter samt av aluminiumprodukter

Europeiska unionens kommission har infört övervakning i förväg vid import av vissa järn- och stålprodukter med ursprung i länder utanför EU, dvs. i s.k. tredjeländer. Övergång till fri omsättning av dessa produkter förutsätter ett övervakningsdokument som utfärdats av Tullen.

Ansökan om övervakningsdokument:

  • Företag kan ansöka om övervakningsdokument med tullblankett 654Ar.
  • Man ska fylla i en separat ansökan för varje varukod som har samma ursprung. Varukoden kan kontrolleras i Taric-söksystemet.
  • Ansökan ska åtföljas av en kopia av fakturan eller orderbekräftelsen. Fakturorna kan vara flera per ansökan. I ansökan anges varans CIF-värde i euro. Valutakursen kan kontrolleras på sidan: Omräkningskurser för valuta.
  • En ifylld och undertecknad ansökan ska skickas per e-post till:
    • ennakkotarkkailu(at)tulli.fi.
  • Tullen handlägger ansökan inom fem arbetsdagar efter att den tagits emot.

Inget övervakningsdokument behövs om

  • varans nettovikt underskrider 2 500 kg/varukod.
  • varan klassificeras enligt HS-nummer 7318 och nettovikten underskrider 5 000 kg/varukod.
  • varan har ursprung i Norge, Island eller Liechtenstein.

Beakta följande

Deklaranten ska uppge övervakningsdokumentets referensnummer och datum tillsammans med dokumentkoden I004 i den elektroniska tulldeklarationen.

Om varan övergår till fri omsättning i någon annan medlemsstat, ska importören ha övervakningsdokumentet i pappersform.


Övervakningsdokumentet gäller i fyra månader och giltighetstiden kan på ansökan förlängas med ytterligare fyra månader.

Tillståndshavaren ska själv följa övervakningsdokumentets kvantitet och giltighet.


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag