Övervakning i förväg av järn- och stålprodukter samt av aluminiumprodukter

Övervakningen i förväg av import av järn- och stålprodukter samt aluminiumprodukter har upphört den 15 maj 2020. Övergången av dessa produkter till fri omsättning i Europeiska unionen kräver fr.o.m. den 16 maj 2020 inte längre att ett övervakningsdokument visas upp.

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning