Övervakning i förväg av järn- och stålprodukter samt av aluminiumprodukter

Övervakningen i förväg av import av järn- och stålprodukter samt aluminiumprodukter har upphört den 15 maj 2020. Övergången av dessa produkter till fri omsättning i Europeiska unionen kräver fr.o.m. den 16 maj 2020 inte längre att ett övervakningsdokument visas upp.

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag