Importklarering av containrar

Containrar är transportmedel som får införas tullfritt till landet hänförda till förfarandet för tillfällig införsel när de används för transport av varor i internationell trafik.

Containrar som införs till landet i försäljningssyfte ska förtullas på samma sätt som andra importvaror. 

Förtullning av tillfälligt införda containrar

Om en container som använts som transportmedel och som befinner sig temporärt i landet blir permanent kvar i Europeiska unionen på grund av försäljning, ska den förtullas till fri omsättning. Också när en container säljs eller hyrs ut som något annat än ett transportmedel, t.ex. för att användas som ett lager eller kontor, ska den alltid förtullas till fri omsättning.

Containrarna är tullfria med stöd av tulltariffen, men mervärdesskatt uppbärs för dem. Den skattskyldige ska på eget initiativ deklarera denna mervärdesskatt till Skatteförvaltningen. Som beskattningsvärde används vanligtvis containrarnas inköpspris. Om fakturan inte finns tillgänglig vid förtullningstidpunkten kan förtullaren ansöka om tillstånd att uppvisa fakturan i efterhand (Tillstånd att visa upp handlingar som saknas inom av en tidsfrist som beviljas av Tullen).

Vid förtullning till fri omsättning används förfarandekoden 4053 när det föregående förfarandet är förfarandet för tillfällig införsel.

Säljaren och köparen ska i köpvillkoren komma överens om vilkendera parten som ansvarar för förtullningen. Om containern hyrs ut för att användas som något annat än ett transportmedel i internationell trafik, ansvarar uthyraren för dess förtullning.

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning