Hur räknar jag ut tullvärdet?

Om du är direkt eller indirekt delaktig i en affärstransaktion kan Tullen be dig om handlingar som hänför sig till den. Tullen behandlar allt material konfidentiellt. Tullen kan behöva bl.a. följande handlingar:

1. Faktura

Fakturan ska innehålla följande uppgifter:

  • säljarens namn och adress
  • köparens namn och adress
  • fakturans datum, fakturanummer, ordernummer
  • kollinas antal, slag, bruttovikt, märken och nummer
  • varans handelsbenämning samt kvantitet och pris
  • prisuppgifter och valutaslag för varje varuslag och slutsumman för hela partiet
  • belopp av och grund för eventuella rabatter samt rabattvillkor
  • leverans- och betalningsvillkor
  • varans ursprungsland
  • transportrutt och transportmedel.

Om en faktura inte innehåller alla uppgifter som behövs kan Tullen begära tilläggsutredning om dem. När en affärstransaktion ha skett kan man i stället för en faktura inte visa upp en proformafaktura eller en faktura avsedd bara för Tullen ("for customs only").”Commercial invoice” kan tolkas vara faktura, när den innehåller betalningsförbindelseuppgifter och när den uppfyller de övriga formella krav gällande fakturor som nämns ovan.

2. Dokument för fraktkostnader

För fraktkostnaderna ska en skriftlig utredning visas upp. Utredningen kan vara t.ex. ett transport- och försäkringsdokument av vilket framgår bl.a. leveransvillkoren, leveranskostnaderna fram till införselorten samt transportkostnaderna från införselorten. Om fraktkostnaderna inte framgår direkt av något av handelsdokumenten, uppvisa en offentlig och gällande fraktprislista.

3. Dokument angående sekundära värdebestämningsmetoder

I dessa fall kan Tullen be om att få se t.ex. tulldeklarationer, fakturor eller andra dokument som visar vad som varit tullvärdet på identiska eller liknande varor vid affärer som skett vid ungefär samma tidpunkt som den aktuella affären.