Defekta varor som tullklarerats

Om du efter tullklarering av en vara märker att varan är defekt kan säljaren föreslå olika sätt att ersätta varan. Du kan t.ex. få en kreditnota som påverkar det pris du betalat. Du kan också returnera den defekta varan och få en ersättande vara i stället för den defekta varan. I vissa fall skickar säljaren dig en ersättande vara men du får behålla den defekta varan. 

Ersättande och defekta varor ska alltid tullklareras. Läs anvisningarna nedan för de olika situationerna.

Du kan komma överens med säljaren om att du returnerar den defekta varan till säljaren och får en ny ersättande vara i stället. Då ska du först göra en exportdeklaration för den vara du returnerar. Därefter kan du ansöka om ändring  av den ursprungliga importdeklarationen. Till slut ska du göra en tulldeklaration för den ersättande vara du får.

Läs närmare anvisningar:

 1. Gör en exportdeklaration för de varor du returnerar och ange följande uppgifter i deklarationen:
  • förfarande ”1040”
  • nationellt förfarande ”999”
  • typ av transaktion ”21”
  • som bifogad handling den importdeklaration med vilken varan tullklarerades till EU-området.
 1. När du fått en utförselbekräftelse för din exportdeklaration ansök därefter ändring av den tulldeklaration med vilken du tullklarerade de defekta varorna.
  • Visa upp i samband med ändringsansökan ett bevis på att varan returnerats till ett land utanför EU.
  • Bifoga diskussionen med säljaren om reklamationen till ansökan.
  • Gör ändringsansökan inom ett år från den dag då förtullningsbeslutet fastställdes.
  • Läs mer om begäran om ändring, dvs. omprövning.
 1. När du får den ersättande varan ska du göra en tulldeklaration för den. Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:
  • förfarande ”4000”
  • kod för ytterligare förfarande ”999”, om inget ytterligare förfarande tillämpas
  • typ av transaktion ”22” (ersättningsleveranser för återlämnade varor)
  • varans pris och statistiska värde samt momsgrund vid behov

Du kan komma överens med säljaren om att du får en kreditnota av säljaren och därtill skickas en ny ersättande vara till dig. Du returnerar dock inte den defekta varan till säljaren. Då kan du ansöka om ändring av den ursprungliga importdeklarationen. Gör också alltid en ny tulldeklaration för den ersättande varan.

Läs närmare anvisningar:

1. Ansök om ändring av den tulldeklaration med vilken du förtullade de defekta produkterna.

 • Visa upp i samband med ändringsansökan bevis på att varorna varit defekta.
 • Bifoga kreditnotan från säljaren till ansökan. Kreditnotan ska gå att koppla till den faktura som angetts i den ursprungliga importdeklarationen.
 • Bifoga diskussionen med säljaren om reklamationen till ansökan.
 • Gör ändringsansökan inom tre år från den dag då förtullningsbeslutet fastställdes.
 • Läs mer om begäran om ändring, dvs. omprövning.

2. När du får den ersättande varan ska du göra en tulldeklaration för den. Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • förfarande 4000
 • kod för ytterligare förfarande 999, om inget ytterligare förfarande tillämpas
 • typ av transaktion 23 (ersättningsleveranser för icke-återlämnade varor)
 • varans pris och statistiska värde samt momsgrund

Det kan hända att du bara får en kreditnota av säljaren. Du får alltså ingen ersättande vara och du returnerar inte den defekta produkten till säljaren, men du kommer överens med säljaren om vad du betalar för den defekta produkten och får en kreditnota.

Därefter kan du lämna in en ansökan om ändring av den tulldeklaration med vilken du förtullade de defekta produkterna. Bifoga följande uppgifter till ändringsansökan:

 • bevis på att varorna är defekta
 • kreditnotan från säljaren. Kreditnotan ska gå att koppla till den faktura som angetts i den ursprungliga importdeklarationen.
 • brevväxling som förts med säljaren gällande reklamationen

Ändringsansökan ska göras inom tre år från den dag då förtullningsbeslutet fastställdes. Läs mer om begäran om ändring, dvs. omprövning.


                            


Nyckelord Reservförfaranden