Förtullning av postpaket i efterhand

Om ett oförtullat postpaket har levererats till din hemadress, ska du tullklarera postpaketet i efterhand om mervärdesskatt uppbärs 5 euro eller mer.

Förtulla ditt paket i första hand i deklarationstjänsten för import genom att välja ”Ny fraktförtullning”.

Gå till deklarationstjänsten för import

I händelsens tilläggsuppgifter ska man ange att det är fråga om förtullning i efterhand. Det lönar sig att bifoga fakturan och andra eventuella bilagor redan vid det skede som deklarationen upprättas. I fältet Tidigare handling används kod 788 och dokumentets nummer (AREX-deklarationens MRN eller postförsändelsens ankomstnummer) anges enligt faktiskt dokument, om det är känt. På sidan Transport- och förvaringsuppgifter anges uppgifterna märkta med * på följande sätt:

  • Transportsätt vid gränsen: 5 - Postförsändelser
  • Typ av förvaringsplats: P - Postnummer
  • Förvaringsplats: Ange ditt eget postnummer
  • Införselland: FI – Finland

Du kan också fortfarande skicka en fritt formulerad begäran till Tullen om att tullklarera försändelsen i efterhand.

Bifoga orderbekräftelsen eller fakturan, och ett eventuellt ursprungsintyg (skannat), med begäran om efterförtullning och skicka den i första hand till epostadressen kirjaamo(at)tulli.fi

eller till adressen:

Tullen / Omprövningsansökningar vid import
PB 512
00101 Helsingfors

Ange alltid din fullständiga personbeteckning eller företagets FO-nummer i begäran.

Ange också följande:

  • vilken dag försändelsen anlänt och om den kommit som postförsändelse eller leverats av ett expressfraktföretag
  • vilket land varorna avsänts ifrån och vilket varornas ursprungsland är
  • en fullständig varubeskrivning på finska eller svenska samt varornas användningsändamål för fastställande av varukod.

Efter att Tullen har handlagt begäran, skickas ett förtullningsbeslut om detta till dig till adressen som du angett i begäran. Handläggningstiden för begäran är cirka 1–2 månader. 

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning