Förenklade importdeklarationer

Regelbunden användning av förenklade tulldeklarationer och tillämpning av andra förenklingar vid import förutsätter tillstånd som beviljas av Tullen. Före 1.5.2016 beviljade tillstånd till förenklad deklaration, tillstånd till uppgift som saknas samt periodförtullnings- och hemförtullningstillstånd gäller högst fram till 1.5.2019.

Tullen omprövar och ersätter de tidigare tillståndsbesluten stegvis. Tillståndshavarna får nya tillståndsbeslut i samband med omprövningen.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning