Förenklade importdeklarationer

Regelbunden användning av förenklade tulldeklarationer och tillämpning av andra förenklingar vid import förutsätter tillstånd som beviljas av Tullen. Före 1.5.2016 beviljade tillstånd till förenklad deklaration, tillstånd till uppgift som saknas samt periodförtullnings- och hemförtullningstillstånd gäller högst fram till 1.5.2019.

Tullen omprövar och ersätter de tidigare tillståndsbesluten stegvis. Tillståndshavarna får nya tillståndsbeslut i samband med omprövningen.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag