Delning av importtulldeklaration 

Om Tullen har meddelat om en granskning eller provtagning, kan du dela upp en meddelandedeklaration eller en manuell deklaration, om bara en del av deklarationspartiet granskas eller undersöks eller om en del av varorna inte kan övergå till fri omsättning. Tullen delger i sitt meddelande inom vilken tidsfrist delningen av deklarationen ska vara gjord. Delning av en importtulldeklaration som ingetts i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden är inte möjlig.

Du kan dela deklarationen om en del av varorna blir kvar i väntan på granskningsresultat eller om en del av varorna inte kan övergå till fri omsättning.

Du ska inom utsatt tid lämna in nya deklarationer. Om du inte delat upp deklarationen inom utsatt tid, godkänner Tullen inte deldeklarationerna.

Beakta följande

Tullen informerar dig om möjligheten att dela upp tulldeklarationen genom att skicka dig 

 • en anmälan om granskning eller undersökning eller
 • beslut om att förvägra frigörandet.

Vid övergång till fri omsättning med en standardtulldeklaration ange följande uppgifter i de delade deklarationerna: 

 • koden för ytterligare uppgifter FIJAE på deklarationspartiet, och som dess beskrivning den ursprungliga importdeklarationens MRN
 • den ursprungliga deklarationens godkännandedatum i fältet ”Skattebestämningsdag” 
 • Om det gått mer än 30 dagar från godkännande av den ursprungliga tulldeklarationen, ange förtullningens MRN med koden FICON för att förtullningen ska lyftas upp till manuell handläggning.
 • Ange i delförtullningen med koden FIXXX hurdan delning det är frågan om. Till exempel: FIXXX ”Denna förtullning gäller produkter som inte omfattas av provtagning” 

I fråga om ett särskilt förfarande eller en förenkling som inges med ett meddelande, ska du ange följande i de delade deklarationerna:

 • deklarationens syfte = 5 deldeklaration
 • kod 998, den ursprungliga deklarationens förtullningsnummer och godkännandedatum i händelsens bilagda handlingar
 • den ursprungliga deklarationens godkännandedatum i punkten för skattebestämningsdag. 

 • När du lämnar in en SAD-blankett med en deklaration för särskilt förfarande eller en förenklad deklaration till ett tullkontor, informerar tullen dig om möjligheten att dela deklarationen samtidigt som tullen meddelar dig att varorna ska granskas /undersökas, eller så informeras du med ett beslut om att frigörandet har vägrats.
 • Om du vill dela deklarationen ska du fylla i två nya SAD-blanketter. Du ska ange den ursprungliga deklarationens förtullningsnummer i fält ”44 särskilda upplysningar” i de nya deklarationerna.

 • tulldeklarationen blir kvar i väntan på gransknings-/undersökningsresultat eller
 • tullen vidtar andra behövliga åtgärder eller
 • fattar beslutet om frigörande.

När du lämnat in de nya importdeklarationerna kontrollerar Tullen att alla varuposter som hade angetts i den ursprungliga deklarationen finns med i de nya. Tullen ogiltigförklarar den ursprungliga tulldeklarationen. Du får beslutet om ogiltigförklaringen på samma sätt som du lämnade den ursprungliga deklarationen, dvs. elektroniskt eller i pappersform.


Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning