Delning av importtulldeklaration

Du kan dela upp en meddelandedeklaration eller en manuell deklaration, om bara en del av deklarationspartiet granskas eller undersöks eller om en del av varorna inte kan överlåtas till fri omsättning. I deklarationstjänsten för import kan importtulldeklarationen inte delas upp.

Varor som inte kommer att undersökas kan överlåtas redan före granskningen. Du kan dela deklarationen också efter granskningen om en del av varorna blir kvar i väntan på granskningsresultat eller om en del av varorna inte kan överlåtas.

Du ska inom utsatt tid lämna in nya deklarationer. Om du inte delat upp deklarationen inom utsatt tid, godkänner Tullen inte deldeklarationen.

Beakta följande

Tullen informerar dig om möjligheten att dela upp tulldeklarationen genom att skicka dig 

  • en anmälan om granskning eller undersökning eller
  • ett beslut om att överlåtelsen har vägrats.

I deldeklarationerna ska du ange:

  • deklarationens syfte = 5 deldeklaration
  • kod 998, den ursprungliga deklarationens förtullningsnummer och godkännandedatum i händelsens bilagda handlingar
  • den ursprungliga deklarationens godkännandedatum i punkten för skattebestämningsdag.

  • När du lämnar in tulldeklarationen till ett tullkontor, informerar tullen dig om möjligheten att dela deklarationen samtidigt som tullen meddelar dig att varorna ska granskas  /undersökas, eller så informeras du med ett beslut om att överlåtelsen har vägrats.
  • Om du vill dela deklarationen ska du fylla i två nya SAD-blanketter. Du ska ange den ursprungliga deklarationens förtullningsnummer i fält 44 i de nya deklarationerna.

  • tulldeklarationen blir kvar i väntan på gransknings-/undersökningsresultat eller
  • tullen vidtar andra behövliga åtgärder eller
  • fattar överlåtelsebeslutet.

När du lämnat in de nya importdeklarationerna kontrollerar Tullen att alla varuposter som hade angetts i den ursprungliga deklarationen finns med i de nya. Tullen ogiltigförklarar den ursprungliga tulldeklarationen. Du får beslutet om ogiltigförklaringen på samma sätt som du lämnade den ursprungliga deklarationen, dvs. elektroniskt eller i pappersform.

 


Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning