Betalning av tullräkning

Med tullräkning betalar man de tullar, skatter och avgifter som tas ut. Tullräkningen ska betalas inom 10 dagar från dess datum.

Om företaget har tillstånd till anstånd med betalning, får det cirka fem veckor betalningstid, och Tullen fakturerar tullarna, skatterna och avgifterna med en periodspecifikation. Tullarna, skatterna och avgifterna för de varor som överlåtits under en kalendervecka förfaller till betalning på fredagen den fjärde veckan efter överlåtelseveckan. Företaget kan med hjälp av periodspecifikationen på samma gång betala de tullräkningar som förfaller till betalning samtidigt. Tullens behörighet gällande mervärdesbeskattningen vid import ändrades 1.1.2018. Mervärdesbeskattningen av importen övergick från Tullen till Skatteförvaltningen i de fall där importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga.

Tullräkningen och periodspecifikationen har Tullens bankkontonummer, förfallodag och betalningsreferens. När man betalar en räkning är det viktigt att använda rätt bankkontonummer och betalningsreferens.

Man kan ansöka om extra tid för betalning av tullar och skatter på grund av tillfälliga betalningssvårigheter. Ansökan om anstånd med betalning kan skickas till Tullen per post eller per e-post. Kontaktuppgifterna finns nedan. I ansökan ska man ange det beslut som ansökan gäller samt ett förslag till betalningsplan.

Ta kontakt

Ansökningar om betalningsanstånd
Tullen, Skatteuppbörd / Indrivning
PB 512, 00101 Helsingfors
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6bznnwevx
Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning