Andra metoder för fastställande av tullvärde

Om transaktionsvärdet inte kan användas som grund för tullvärdet, ska tullvärdet fastställas enligt sekundära värdebestämningsmetoder i följande ordning:

  1. Transaktionsvärdet på en identisk vara. Tullvärdet på importvarorna fastställs på grundval av transaktionsvärdet på identiska varor som sålts för export till EU vid samma eller nästan samma tidpunkt.
  2. Transaktionsvärdet på en liknande vara. Tullvärdet på importvarorna fastställs på grundval av transaktionsvärdet på liknande varor som sålts för export till EU vid samma eller nästan samma tidpunkt.
  3. Deduktiv metod.
  4. Beräknat värde.
  5. Tillämpat tullvärde.

Det beräknade värdet kan tillämpas före det deduktiva värdet, om deklaranten så begär.