Var får jag mera information?

Ansökningar om garantitillstånd                   

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

 • ifyllande av ansökan

Inlämnande av ansökan samt ändringar i tillstånds- och kunduppgifter

Tullens tillståndscentral
Telefon 0295 5200 (växel), lupakeskus(at)tulli.fi

 • ändring av adress
 • ändring av bankkontonummer
 • nätfaktura

Garantier

Telefon 0295 5200 (växel), luotonhallinta(at)tulli.fi

 • garantiformer
 • garantiklasser
 • referensbelopp
 • garantibehov

Tullen räknar inte på förhand ut referens- och garantibelopp innan ansökan om garantitillstånd inges.

Indrivning och betalningsarrangemang

Telefon 0295 52 331, perinta(at)tulli.fi

 • indrivning
 • betalningsarrangemang
 • betalningsuppmaningar

Fakturering och periodspecifikationer

Telefon 0295 52 331, veroreskontra(at)tulli.fi

 • periodspecifikationer
 • betalningar.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning