Tillstånd till samlad garanti

Om ett företag är kund hos Tullen och vill använda samlad garanti i sin verksamhet, ska företaget ha tillstånd till samlad garanti. Detta tillstånd omfattar alla tullförfaranden som kräver att en samlad garanti används. För att beviljas tillståndet till samlad garanti ska företaget uppfylla de allmänna villkoren beträffande tillståndet till samlad garanti, såsom att vara etablerad i unionens tullområde. Tillståndet till samlad garanti ersätter det tidigare tillståndet att verka som registrerad kreditkund och tillståndet till samlad säkerhet vid transitering.

Den samlade garantin kan vara nationell eller EU-omfattande. En nationell samlad garanti är giltig endast i Finland. Till den kan anslutas garantierna för import, särskilda förfaranden (förutom transitering) och tillfällig lagring. Den garanti för sjöfartsavgifter som fastställs i den nationella lagstiftningen kräver inte tillstånd till samlad garanti, men den kan anslutas till den samlade garantin.

En EU-omfattande garanti kan ställas för import, särskilda förfaranden, transitering och tillfällig lagring och den kan användas i mer än en EU-medlemsstat.

Garantiklasserna som hänför sig till tillståndet till samlad garanti är för tullskulden AA och AB och för tullansvaret BA, BB, BC och BD. De nya garantiklasserna ersätter de garantiklasser A–F som tidigare användes i samband med tillståndet att verka som registrerad kreditkund och tillståndet till samlad säkerhet vid transitering.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder
måndag–fredag 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag