Tillstånd till samlad garanti

Tillstånd till samlad garanti söks i webbtjänsten Tillstånd via ingångssidan för Tullens e-tjänster. Läs mer om webbtjänsten Tillstånd i kundmeddelandet Tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning ansöks i fortsättningen elektroniskt. Ändring i ett gällande tillstånd till samlad garanti söks också i webbtjänsten Tillstånd.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd, kontakta Tullrådgivningen.

 

 

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag