Samlad garanti

Samlad garanti krävs vid import, lagring, transitering, förädling och särskild användning.

Vid import ska den samlade garantin täcka beloppet av tullskulden. Godkända ekonomiska aktörer (AEO) kan ansöka om nedsättning på garantin som krävs för tullskuld.

Ditt företag kan under vissa förutsättningar befrias från att ställa, eller beviljas nedsättning på, garantin för ansvar vid lagring, transitering och andra särskilda förfaranden När Tullen bedömer garantibehovet indelas företagen i olika garantiklasser utgående från solvens och betalningsbeteende. Därtill ska företaget beroende på garantiklass uppfylla vissa krav gällande bl.a. tillräckliga resurser, bokföring och intern uppföljning.

 

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag