Hoppa till innehåll

Reserveringsläge för samlad garanti

I tjänsten Egna uppgifter ser du reserveringsläget för företagets samlade garanti. Andelen som reserverats ur garantin visas i procent.

I den reserverade andelen inberäknas

  • reserveringar av garanti i samband med förtullningen för följande tullförfaranden: övergång till fri omsättning, aktiv förädling och tillfällig införsel
  • långvariga reserveringar av garanti som hänför sig till tullagertillstånd, tillstånd till tillfällig lagring och tillstånd till slutanvändning.

Exempel:

Kund Ab har tillstånd till samlad garanti, tullagertillstånd och tillstånd till anstånd med betalning.

Kund Ab har tillställt Tullen en samlad garanti på 10 000 euro. Av garantin har 7 000 euro reserverats för tullförfarandet övergång till fri omsättning och garantireserveringen för tullagertillståndet är 3 000 euro.

Om inget av garantin har reserverats för tullförfarandet övergång till fri omsättning, uppgår den reserverade andelen av den samlade garantin till 30 %, dvs. den består endast av garantireserveringen för tullagertillståndet på 3 000 euro. Den oreserverade andelen av den samlade garantin är då 7 000 euro.

Om man däremot utöver garantireserveringen för tullagertillståndet på 3 000 euro också har reserverat 1 200 euro av garantin för tullförfarandet övergång till fri omsättning, uppgår den reserverade andelen av den samlade garantin till 42 % ((3 000 e + 1 200 e) / 10 000 e x 100). Då är den oreserverade andelen av den samlade garantin 5 800 euro.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning