Hoppa till innehåll

Reserveringsläge för samlad garanti

I tjänsten Egna uppgifter ser du reserveringsläget för företagets samlade garanti. Andelen som reserverats ur garantin visas i procent.

I den reserverade andelen inberäknas

  • reserveringar av garanti i samband med förtullningen för följande tullförfaranden: övergång till fri omsättning, aktiv förädling och tillfällig införsel
  • långvariga reserveringar av garanti som hänför sig till tullagertillstånd, tillstånd till tillfällig lagring och tillstånd till slutanvändning.

Exempel:

Kund Ab har tillstånd till samlad garanti, tullagertillstånd och tillstånd till anstånd med betalning.

Kund Ab har tillställt Tullen en samlad garanti på 10 000 euro. Av garantin har 7 000 euro reserverats för tullförfarandet övergång till fri omsättning och garantireserveringen för tullagertillståndet är 3 000 euro.

Om inget av garantin har reserverats för tullförfarandet övergång till fri omsättning, uppgår den reserverade andelen av den samlade garantin till 30 %, dvs. den består endast av garantireserveringen för tullagertillståndet på 3 000 euro. Den oreserverade andelen av den samlade garantin är då 7 000 euro.

Om man däremot utöver garantireserveringen för tullagertillståndet på 3 000 euro också har reserverat 1 200 euro av garantin för tullförfarandet övergång till fri omsättning, uppgår den reserverade andelen av den samlade garantin till 42 % ((3 000 e + 1 200 e) / 10 000 e x 100). Då är den oreserverade andelen av den samlade garantin 5 800 euro.

Beakta följande

Vid tullförfarandet för övergång till fri omsättning reserveras ett belopp motsvarande tullskulden från den samlade garantin i samband med förtullningen. Beloppet hålls reserverad den cirka fem veckor långa kredittiden och frisläpps då skulden har betalats. Förtullningen som kreditkund lyckas inte om det inte finns tillräckligt med oreserverad garanti kvar för en ny garantireservering.

Om den samlade garantin inte räcker till för förtullningen, kan du göra på följande sätt:

 

Anlita ett ombud vid förtullningen

Du kan kontakta en speditionsfirma och be dem sköta förtullningen som indirekt ombud eller som direkt ombud med garantens ansvar.

Mera information om ombud i tullärenden 

Betala öppna tullräkningar

  • Du kan betala periodspecifikationen före förfallodagen.
  • Du kan betala en enskild tullräkning före förfallodagen.

Mera information om betalning av periodspecifikation och tullräkning

Ansök om ändring av tillståndet till samlad garanti

Du kan ansöka om ändring av ditt företags tillstånd till samlad garanti och höja beloppet av den samlade garantin.

Mera information ansökan om ändring av tillståndet till samlad garanti

När ändringsansökan börjar handläggas kontaktar Tullen dig om höjning av den samlade garantin.