Indirekt ombud

Om ett företag vill agera som indirekt ombud, ska det stå ”spedition” under punkten Verksamhetsområde i utdraget ur handelsregistret.

Ett indirekt ombud lämnar in tulldeklarationer för sin huvudmans räkning, men i sitt eget namn. Det indirekta ombudet agerar med samma ansvar som deklaranten.

Det indirekta ombudet och det indirekta ombudets huvudman är båda ansvariga för tullskulden (också för efterförtullningar). Tullen riktar dock sina indrivningsåtgärder i första hand mot det indirekta ombudet. Det indirekta ombudets huvudman blir ansvarig först om det indirekta ombudet konstateras vara insolvent.

De garantier som behövs för skuld krävs av det indirekta ombudet. Om ett ombud avger tulldeklarationen som indirekt ombud adresseras och sänds periodspecifikationen till ombudet.

Det är inte möjligt att agera som indirekt ombud vid särskilda förfaranden vid import, dvs. särskild användning (tillfällig införsel och slutanvändning) samt förädling (aktiv och passiv förädling), eller när nationella förfarandekoder används vid andra tullförfaranden.

Övergång till fri omsättning
Från den samlade garantin vid import reserveras, i samband med förtullningen, en garanti som motsvarar beloppet av tullskulden. Reserveringen frisläpps när skulden har betalats (konteringen tar minst 1–2 dagar från betalningstidpunkten).
Garanti reserveras enligt garantiklass 30 % eller 100 % för tullskulden och 0 % för mervärdesskatteskulden.

Garantireservering för skuld i de olika garantiklasserna:

Övergång till fri omsättning Garantiklass Tull Moms
AEOC AB 30 % 0 %
Övriga AA 100 % 0 %

 

                            

Ta kontakt

Garantier

Om du har frågor om garantier eller ansökan om tillstånd till garanti, eller om du vill meddela ändringar i kunduppgifterna, se kontaktuppgifterna:

Var får jag mera information?
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag