Indirekt ombud

Ett indirekt ombud lämnar in tulldeklarationer för sin huvudmans räkning, men i sitt eget namn. Det indirekta ombudet agerar med samma ansvar som deklaranten.

Det indirekta ombudet och det indirekta ombudets huvudman är båda ansvariga för tullskulden (också för efterförtullningar). Tullen riktar dock sina indrivningsåtgärder i första hand mot det indirekta ombudet. Det indirekta ombudets huvudman blir ansvarig först om det indirekta ombudet konstateras vara insolvent.

De garantier som behövs för skuld krävs av det indirekta ombudet. Om ett ombud avger tulldeklarationen som indirekt ombud adresseras och sänds periodspecifikationen till ombudet.

Det är inte möjligt att agera som indirekt ombud vid särskilda förfaranden vid import, dvs. särskild användning (tillfällig införsel och slutanvändning) samt förädling (aktiv och passiv förädling), eller när nationella förfarandekoder används vid andra tullförfaranden.

Övergång till fri omsättning
Från den samlade garantin vid import reserveras, i samband med förtullningen, en garanti som motsvarar beloppet av tullskulden. Reserveringen frisläpps när skulden har betalats (konteringen tar minst 1–2 dagar från betalningstidpunkten).
Garanti reserveras enligt garantiklass 30 % eller 100 % för tullskulden och 0 % för mervärdesskatteskulden.

Garantireservering för skuld i de olika garantiklasserna:

Övergång till fri omsättning Garantiklass Tull Moms
AEOC AB 30 % 0 %
Övriga AA 100 % 0 %

 

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning