Hur ansöka om tillstånd till samlad garanti?

För ett företag som regelbundet transiterar eller idkar ekonomiskt betydande import från länder utanför EU lönar det sig att ansöka om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning.

Ansök om tillstånd så här:

Fyll i en elektronisk ansökan

Skicka ansökan till Tillståndscentralen

TULLI.FI
TULLI.FI

Tullens bedömning

Tillståndsbeslut

TULLI.FI
TULLI.FI

Tillställande av garanti

Ibruktagande av tillståndet

TULLI.FI

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning