Hur ansöka om tillstånd till samlad garanti?

För ett företag som regelbundet transiterar eller idkar ekonomiskt betydande import från länder utanför EU lönar det sig att ansöka om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning.

Ansök om tillstånd så här:

Fyll i ansökan

Skicka ansökan till Tillståndscentralen

TULLI.FI
TULLI.FI

Tullens bedömning

Tillståndsbeslut

TULLI.FI
TULLI.FI

Tillställande av garanti

Ibruktagande av garantin

TULLI.FI

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder
måndag–fredag 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag