Garanti för sjöfartsavgifter

Farledsavgifter och de garantier som krävs för dem regleras genom nationell lagstiftning. Strävan har dock varit att harmonisera garantiklasserna och tillhörande krav med de garantier som regleras av EU-lagstiftningen.

Vid fastställande av garantin beaktas beloppet av kundens genomsnittliga farledsavgiftsskuld enligt kundens garantiklass. Utgångspunkten är den genomsnittliga farledsavgiftsfaktureringen under 7 veckor. I garantiklassen BD krävs ingen garanti.

I enskilda fall kan en högre garanti än de här angivna krävas, t.ex. som förberedelse för stora säsongsvariationer eller för att säkra att skatter betalas.

Garanti för sjöfartsavgifter i de olika garantiklasserna:

    BD BC BB BA
Sjöfartsavgifter 7 veckor 0 % 30 % 50 % 100 %