Direkt ombud

Ett direkt ombud kan lämna in tulldeklarationer i sin huvudmans namn och för dennes räkning. Det direkta ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. I övrigt ansvarar huvudmannen ensam både för tullskulden och för eventuell efterförtullning.

Vid direkt ombudskap fastställs betalningstiden och andra förmåner enligt huvudmannens tillstånd, och den eventuella periodspecifikationen adresseras och sänds till huvudmannen.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning