Direkt ombud

Ett direkt ombud 

  • kan lämna in tulldeklarationer i importörens namn och för dennes räkning 
  • ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. 

I övrigt ansvarar importören ensam både för tullskulden och för eventuell efterförtullning.

Inget tillstånd behövs

Vid direkt ombudskap behöver ombudet inte ansöka om tillstånd (tillstånd till samlad garanti) hos Tullen. Betalningstiden och andra förmåner bestäms enligt importörens tillstånd, och Tullen skickar en eventuell periodspecifikation till importören.