Ombudets tillstånd och garantier i tullärenden 

En importör kan befullmäktiga ett ombud att sköta tullärenden för sin räkning och komma överens med ombudet om huruvida ombudet ska agera som direkt ombud, indirekt ombud eller direkt ombud med garantens ansvar.

Läs mer om olika typer av ombudskap, garantier och tillstånd: