Att agera som ombud

Ett ombud kan agera som direkt ombud, som indirekt ombud eller som direkt ombud med garantens ansvar.

Då man agerar som indirekt ombud eller som direkt ombud med garantens ansvar ska det stå ”spedition” under punkten Verksamhetsområde i utdraget ur handelsregistret.

Att agera som direkt ombud med garantens ansvar kräver en särskild generell borgensförbindelse. Därtill kräver Tullen av ombudet ett beslut av bolagsstämman om generell borgensförbindelse, om kundens verksamhetsområde enligt utdraget ur handelsregistret inte omfattar ställande av borgen.

En kund som har antecknats i Tullens kundregister som direkt ombud med garantens ansvar kan också agera som indirekt eller direkt ombud. Ett indirekt ombud kan agera både som indirekt och direkt ombud. Att agera som direkt ombud förutsätter inte tillstånd till samlad garanti, och direkta ombud antecknas inte i kundregistret.

Då en kund agerar både med garantens ansvar och som indirekt ombud, ska denne meddela till Tullen hur den samlade garantin fördelas mellan ombudskapen.

                            

Ta kontakt
Garantier

Om du har frågor om garantier eller ansökan om tillstånd till garanti, eller om du vill meddela ändringar i kunduppgifterna, se kontaktuppgifterna:

Var får jag mera information?
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag