Ombud i tullärenden 

Ett ombud kan agera som direkt ombud, som indirekt ombud eller som direkt ombud med garantens ansvar.

Att agera som direkt ombud med garantens ansvar kräver en särskild generell borgensförbindelse. Därtill kräver Tullen av ombudet ett beslut av bolagsstämman om generell borgensförbindelse, om kundens verksamhetsområde enligt utdraget ur handelsregistret inte omfattar ställande av borgen.

En kund som har antecknats i Tullens kundregister som direkt ombud med garantens ansvar kan också agera som indirekt eller direkt ombud. Ett indirekt ombud kan agera både som indirekt och direkt ombud. Att agera som direkt ombud förutsätter inte tillstånd till samlad garanti, och direkta ombud antecknas inte i kundregistret.

Då en kund agerar både med garantens ansvar och som indirekt ombud, ska denne meddela till Tullen hur den samlade garantin fördelas mellan ombudskapen.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning