AEO-soliditet

Enligt EU:s tullkodex får AEO-aktörer nedsättning på garantin som krävs för tullskuld.

Det krävs 30 % garanti för tullskulden och för mervärdesskatteskulden en garanti på antingen 0 % (garantin gäller bara i Finland) eller 30 % (EU-omfattande garanti).

AEO-aktörens solvenskrav:

Garantiklass Soliditetsgrad Betalningsbeteende Förfarandemässiga krav
AB ≥ 10 % Godtagbart AEOC

 

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: yritysneuvonta.lupa-asiak[email protected]

Tullrådgivning