Skattefri försäljning till resande (tax free)

I Finland är det Skatteförvaltningen som svarar för anvisningarna om den skattefria försäljningen.

Skatteförvaltningen har sammanställt en anvisning till säljare som i Finland säljer varor till personer som bor utanför EU och besöker Finland samt till finländare som bor utanför EU.

Beakta följande

Anvisningar och råd om tax free-försäljning till resande ges av Skatteförvaltningen. Enligt Skatteförvaltningens anvisning ”Momsfri försäljning till resande - Anvisning för säljaren” är det fråga om försäljning till resande när en resenär som varaktigt bor utanför EU och Norge köper sig själv en vara i Finland som hen sedan oanvänd för ut ur landet i sitt personliga bagage samtidigt som hen själv lämnar landet.

Personer som bor i Finland med uppehållstillstånd har inte rätt till tax free-inköp fastän de skulle vara stadigvarande bosatt utanför EU. Sådana personer har dock under de två sista veckorna innan uppehållstillståndet går ut rätt att göra tax free-inköp. På motsvarande sätt har en finsk medborgare som flyttar för minst sex månader till någon annanstans än till EU-området eller Norge rätt att göra tax free-inköp under de två sista veckorna före flyttningen från Finland.

Resanden betalar mervärdesskatten i samband med köpet, men får den helt eller delvis tillbaka när hen senare för säljaren visar upp en utredning över att varan har förts ut ur EU. Ta del av Skatteförvaltningens anvisning om skatteåterbäring: Skattefri försäljning till resande som besöker Finland

Om du har frågor om tax free-försäljning till resande kontakta Skatteförvaltningen.


Finska tullen bekräftar exporten av varor genom att stämpla försäljningsverifikatet vid utförseltullkontoret på resandes begäran. Vid tax free-export behöver ingen elektronisk exportdeklaration lämnas till Tullen.

Notera att:

  • om alla föreskrifter av Skatteförvaltningen inte iakttagits kan Tullen stämpla verifikatet med röd stämpel.
  • om varorna och resanden redan lämnat EU kan Tullen inte stämpla verifikatet i efterhand.

Moms som betalats återbetalas inte till resande av Tullen.


En exportdeklaration upprättas i följande fall:

  • En utländsk näringsidkare hämtar varan själv (ex works-leverans) och för ut varan omedelbart ur EU. Säljaren upprättar exportdeklarationen i eget namn och försäljningen är skattefri för företaget,
  • En resande (inte en näringsidkare) köper varan och säljaren levererar varan antingen själv eller genom att anlita en transportfirma på så sätt att varan överlämnas till mottagaren först vid Finlands gräns. Säljaren upprättar exportdeklarationen i eget namn och varan som levereras till resanden på detta sätt kan säljas skattefritt.
  • Säljaren kan göra exportdeklarationen i resandens namn och överlämna varorna på normalt sätt i samband med försäljningen. Försäljningen sker då inklusive skatt. Köparen anges som exportör och säljaren som upprättar exportdeklarationen anges som ombud. I detta fall är det fråga om skattefri försäljning till resande och då ska säljaren också iaktta Skatteförvaltningens anvisningar. Både försäljningsverifikatet och exportdeklarationen ska visas upp vid utförseltullkontoret.
  • Om utförseltullkontoret konstaterar att resanden i själva verket köpt varan för kommersiella ändamål kan Tullen kräva att resanden fyller i en exportdeklaration där resanden själv anges som exportör.

Den skattefria försäljningen till resande styrs av Skatteförvaltningen. Enligt Skatteförvaltningens anvisning ”Momsfri försäljning till resande - Anvisning för säljaren” är det fråga om försäljning till resande när en resenär som varaktigt bor utanför EU och Norge köper sig själv en vara i Finland och för sedan varan oanvänd ut ur landet i sitt personliga bagage.

Skattefri försäljning till resande omfattas inte av andra värdegränser än minimivärdet 40 euro. Köparen betalar mervärdesskatten vid tidpunkten för köpet, men får den helt eller delvis tillbaka när hen senare presenterar en utredning enligt 8 § i mervärdesskattelagen (verifikat stämplat av Tullen eller intyg från återbäringsaffären) över att varan har förts ut ur EU.

Anvisningen ”Momsfri försäljning till resande - Anvisning för säljaren” finns på Skatteförvaltningens webbplats.