Registrerad exportkund

Registrerad exportkund är en kund hos Tullen vars namn och adress finns sparade i Tullens kundregister och som har tilldelats en tilläggsdel för export (t.ex. T0001). Skyldigheten att registrera sig påverkas inte av andra registrerade kundrelationer som företaget eventuellt har vid import och transitering. Registreringen kostar ingenting.

Det rekommenderas att alla exportörer registrerar sig. Obligatoriskt är det för alla exportörer som har minst fem exportförsändelser per år.

  • En koncern som omfattar flera företag med egna FO-nummer kan inte registrera sig som en helhet. Varje dotterbolag inom en koncern ska registrera sig separat oberoende av om de lämnar in sina exportdeklarationer själva eller om t.ex. moderbolaget lämnar in alla dotterbolags exportdeklarationer centraliserat.
  • Företaget ska registrera alla de verksamhetsställen från vilka exportförsändelser avsänds. Varje sådant verksamhetsställe får sin egen tilläggsdel för export, med hjälp av vilken Tullen identifierar avgångsplatsen för exportförsändelsen.
  • Ett företag som är etablerat i en annan medlemsstat än Finland kan också registrera sig i Finland om företaget har ett finländskt FO-nummer.

Företaget ska ange tilläggsdelen för export i exportdeklarationen. Tilläggsdelen ska också anges i exportdeklarationer som lämnas in av ombud (speditionsfirma). Företag som registrerats som exportkunder hos den finska tullen är också automatiskt innehavare av EORI-nummer.

Ansökningsblankett och ifyllningsanvisningar:

Kontaktuppgifterna finns angivna nedtill på blanketten.

Tullen bekräftar registreringen per e-post eller brev. I bekräftelsen anges den tilläggsdel för export som tilldelats kunden och som ska anges i exportdeklarationer i samband med FO-numret.

Gå till söktjänsten

Ta kontakt

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag