Korrigering, rättelse och ogiltigförklaring av exportdeklaration

Korrigering av deklaration före överlåtelse till exportförfarandet

Deklaranten kan korrigera alla uppgifter i en exportdeklaration, men bara till dess att Tullen utfärdar ett beslut om överlåtelse till exportförfarandet.

Tullen eller deklaranten själv kan begära korrigering. Deklaranten ska iaktta de begäranden om korrigering och tilläggsutredning som Tullen skickar och inom utsatt tid också korrigera alla sådana uppgifter som påverkas av den felaktiga uppgiften. Utan tullens tillstånd får man inte lämna in en ny exportdeklaration för att ersätta en felaktig deklaration.

Om Tullen konstaterar allvarliga fel i uppgifterna, förkastar Tullen deklarationen och informerar deklaranten om det. Deklaranten ska då skicka en ny deklaration med korrekta uppgifter.

Om deklaranten konstaterar fel i en exportdeklaration efter att Tullen har överlåtit varorna till exportförfarande, ska deklaranten lämna in en begäran om rättelse av deklarationen. Efter det kan deklarationen inte längre korrigeras.

Ogiltigförklaring av deklaration

Tullen kan ogiltigförklara en exportdeklaration själv eller på begäran av deklaranten. Exportdeklarationen kan ogiltigförklaras antingen innan varorna överlåts till exportförfarandet eller därefter.

Läs mer