Fartygsleveranser för besättning

Trafik inom unionens havsområden (Östersjön, Nordsjön och Medelhavet)

För besättningens bruk får man skattefritt leverera till fartyget högst:

2 liter starka drycker, 2 liter mellanprodukter, 2 liter svaga viner, 32 liter öl samt 800 cigaretter per person och månad.

Dessutom får man för kaptenens representationsbruk och för servering till passagerare under resan dessutom leverera en mängd behövliga skattefria produkter. När man beräknar leveransmängden ska man beakta fartygets hela besättning inklusive utbytesbesättningen.

När man beräknar mängden som ska levereras för kaptenens representationsbruk tar man i beaktande fartygets storlek och resmål. Kaptenens representationsbruk kan vara betydligt större än en persons månatliga fartygsleverans av cigaretter och alkohol.

Öl som ska förbrukas på fartyget kan bytas ut mot motsvarande mängd cider eller long drink men i samband med import kan öl dock inte ersättas med någon annan produkt.

I Nordsjö- och Medelhavstrafik kan man på längre resor tillämpa fjärrtrafikens fartygsleveransmängder enligt Tullens bedömning.     

Fjärrtrafik och annan trafik till länder utanför unionen

Sådana fartyg, som bara sällan besöker Finland och vilkas resor är längre, kan på goda grunder och enligt Tullens beslut leverera en större mängd varor skattefritt till fartyget.

Dessutom får man för kaptenens representationsbruk samt för servering till passagerare under resan dessutom leverera en mängd behövliga skattefria produkter.

Konsumtion ombord

Med konsumtion ombord avses all försäljning och servering till passagerarna, fartygets personal samt övriga personer som arbetar ombord och som likställs med personal under resan. Produkterna ska användas ombord på fartyget under resan. Med konsumtion ombord avses även all konsumtion med anledning av det underhåll som krävs för fartygets trafik.

Alkohol, tobak och kött som inte har ursprung i EU (s.k. direktivkött) och som levererats skattefritt till fartyget ska konsumeras på fartyget. Ett veterinärintyg (CVED) ska alltid medfölja en köttprodukt, och köttprodukter får inte föras iland från fartyget.

Försäljning till personal och övriga personer som arbetar ombord på fartyget som likställs med personal

Till fartygets personal kan man sälja skattefria produkter för förbrukning ombord. På samma sätt kan produkter även säljas till övriga personer som likställs med personal och som arbetar på fartyget.

Högst får man sälja 2 liter starka drycker, 2 liter mellanprodukter, 2 liter svaga viner, 16 liter öl samt 800 cigaretter per person och månad.

Rederierna och fartygen har självständig rätt att besluta om ännu lägre försäljningsmängder.

Införselrätt för personal på fartyget

Personer som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför EU får föra med sig varor skattefritt från sina arbetsresor. En förutsättning för skattefrihet är också att den som för in varorna antecknar varorna i en förtullningsbok.

Läs mer om förfarande med förtullningsbok.