Exportörens självarkivering

Varje exportör som lämnar in deklarationer eller på vars vägnar deklarationer lämnas in elektroniskt till Tullen ska själv ha hand om arkiveringen av exporthandlingarna.

Läs mer

Ta kontakt

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag