Deklarationsprocess vid export

Meddelandedeklarering och webbdeklarant

A. Direkt export när varorna förs ut ur EU sjövägen, med flyg eller med järnväg

Vid direkt export är exportvarornas avgångs- och utförseltullkontor belägna i samma medlemsstat (i detta fall i Finland). Då gör man så här:

 1. Exportören/ombudet skickar exportdeklarationen elektroniskt till tullen i god tid före exportförsändelsens avgång.
 2. Tullens informationssystem skickar ett svarsmeddelande, som antingen är ett meddelande om godkännande eller ett meddelande om avslag.
 3. I normalfall (deklarationen felfri och godkänd) följs meddelandet om godkännande av ett meddelande om överlåtelse, med överlåtelsebeslutet och exportföljedokumentet EAD bifogade. I EAD finns ett MRN-nummer som identifierar deklarationen i tullmyndigheternas informationssystem.
 4. MRN-numret i EAD ska på utförselstället (hamn, flygplats eller järnvägsfraktterminal) tillställas den aktör som till Tullen avger en anmälan om ankomst till utförselstället. Tullens svar på denna anmälan är samtidigt ett lastningstillstånd/lastningsförbud.
 5. Den som avger anmälan om ankomst till utförselstället är skyldig att ge MRN-numren från föregående deklaration till den aktör som lastar ifrågavarande varor i utförseltransportmedlet. Denna förmedlar MRN-numren till den aktör som avger anmälan om uppvisande vid utförsel och anmälan om utförsel till tullen.
 6. Med anmälan om uppvisande vid utförsel informeras tullen om vilka exportvaror som lastas i utförseltransportmedlet. Med anmälan om utförsel bekräftas att de varor som angetts i föregående deklaration har förts ut ur EU. När anmälan om utförsel lämnats in får exportören ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut automatiskt från tullens system. Med hjälp av beslutet kan exportören påvisa exporttransaktionens mervärdesskattefrihet.

B. Indirekt export när varorna förs ut ur EU sjövägen, med flyg eller med järnväg

Vid indirekt export börjar exportförfarandet i Finland, och varorna förs ut ur EU via en annan medlemsstat. Då gör man så här:

 1. Exportören/ombudet skickar tulldeklarationen till tullen i god tid före exportförsändelsens avgång, som vid direkt export.
 2. Tullens informationssystem skickar ett svarsmeddelande, som antingen är ett meddelande om godkännande eller ett meddelande om avslag.
 3. I normalfall (deklarationen felfri och godkänd) följs meddelandet om godkännande av ett meddelande om överlåtelse, med överlåtelsebeslutet och exportföljedokumentet EAD bifogade. I EAD finns ett MRN-nummer som identifierar deklarationen i tullmyndigheternas informationssystem.
 4. MRN-numret i EAD ska visas upp på utförselstället tillsammans med varorna som exportdeklarationerna gäller.
 5. Tullmyndigheten vid utförselstället i en annan medlemsstat hämtar uppgifterna om exportdeklarationen till sitt lands exportsystem med hjälp av MRN-numret.
 6. Tullmyndigheten vid utförselstället bekräftar i sitt lands elektroniska informationssystem att exportvarorna har förts ut.
 7. Finska tullens elektroniska exportsystem får automatiskt besked om att exportförfarandet avslutats från utförselmedlemsstatens informationssystem.
 8. Efter att utförselbekräftelsen har inkommit till tullens informationssystem bekräftar systemet automatiskt att varorna har förts ut. Exportören får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut. Med hjälp av beslutet kan exportören påvisa exporttransaktionens mervärdesskattefrihet.

C. Varor som förs ut ur EU landvägen

 1. Exportören/ombudet skickar tulldeklarationen till tullen i god tid före exportförsändelsens avgång.
 2. Tullens informationssystem skickar ett svarsmeddelande, som antingen är ett meddelande om godkännande eller ett meddelande om avslag.
 3. I normalfall (deklarationen felfri och godkänd) följs meddelandet om godkännande av ett meddelande om överlåtelse, med överlåtelsebeslutet och exportföljedokumentet EAD bifogade. I EAD finns ett MRN-nummer som identifierar deklarationen i tullmyndigheternas informationssystem.
 4. EAD ska visas upp på utförselstället tillsammans med varorna som exportdeklarationerna gäller.
 5. Tullmyndigheten vid utförselstället bekräftar direkt i informationssystemet att exportvarorna har förts ut.
 6. Exportören får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut. Med hjälp av beslutet kan exportören påvisa exporttransaktionens mervärdesskattefrihet.

Läs mer