Deklaration inlämnad i efterhand

Om ingen exportdeklaration avgetts innan varorna lämnat Finland ska exportören omedelbart lämna in deklarationen till Tullen i efterhand. Exportören ska visa upp alla handlingar som bifogats till deklarationen och ett alternativt bevis på att varan lämnat EU:s tullområde.

Om man försummat att lämna in en återexportdeklaration, ska deklarationen lämnas in i efterhand för att tullagerförfarandet eller förfarandet för aktiv förädling ska kunna avslutas. En dylik försummelse kan leda till att inga tullförmåner beviljas eller att en tullskuld uppkommer.

Försummelsen att inte avge en export- och återexportdeklaration i rätt tid kan leda till att exportören påförs en felavgift av Tullen.

Varan har lämnat EU:s tullområde utan exportdeklaration eller återexportdeklaration

I exportdeklarationen anges tilläggskoden för särskild upplysning FIXEU (inlämnad i efterhand). Den faktiska exportdagen anges i ett eget fält, i webbdeklarationen i fältet ”Avvikande exportdag” och i meddelandedeklarationen i fältet ”Faktisk exportdag” (exportPointDate). Som varans förvaringsplats anges Förtullningscentralen, export.

Till deklarationen ska också bifogas en fritt formulerad utredning om varför deklaration inte inlämnats före exporten.

Varan finns i ett annat EU-land utan exportdeklaration

Om en exportvara som lämnat Finland finns i ett annat EU-land och detta lands tullmyndighet kräver att exportdeklarationen lämnas in i Finland, kan deklarationen lämnas in i Finland i efterhand under vissa förutsättningar.

Som tilläggskod för särskild upplysning ska man ange FIXEX (försummelse av deklarationsskyldighet), vilket innebär en begäran om godkännande av exportdeklarationen när exportvarorna befinner sig i ett annat EU-land. Som varans förvaringsplats anges varans faktiska förvaringsplats.

Läs mera om alternativa bevis under Uppföljning av utförsel nedan.

                            

Frågor?

Elektroniska servicecentralen
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vgarvi99Tglox1jZrxncf