För exportörer – Tulldeklarering av varor vid årsskiftet

Allmänt om deklaration före avgång – allmänt

En exportdeklaration, återexportdeklaration och utförseldeklaration som ingetts före årsskiftet fortsätter att vara giltig även efter årsskiftet. Ingen ny deklaration behövs om varor som frigjorts för exportförfarandet i Storbritannien förs ut ur EU (till ett tredjeland) via EU, eller om varor som har frigjorts för exportförfarandet i EU förs ut via Storbritannien.

Exportdeklarationer för varor som exporteras från Finland till Storbritannien kan inges från klockan 01.00 den 1 januari 2021. Tullens exportsystem är inte tillgängligt mellan klockan 24.00 den 31 december 2020 och klockan 01.00 den 1 januari 2021.  

Varor som frigjorts för export som finns i EU före utgången av år 2020:

Varorna har frigjorts för export i Finland

Om en försändelse som är hänförd till exportförfarandet transporteras via Storbritannien kan den transporteras under exportförfarande endast till det sista tullkontoret på EU:s tullområde. Detta tullkontor ska bekräfta utförseln av varorna och skicka ett meddelande till exporttullkontoret. 

Varorna har frigjorts för export i Storbritannien

Om en försändelse som frigjorts för exportförfarandet i Storbritannien vid årsskiftet redan är på väg på EU-området, bekräftar utförseltullkontoret i EU utförseln av varorna till exporttullkontoret i Storbritannien. 

Varor som frigjorts för export som finns i Storbritannien före utgången av år 2020:

Varorna har frigjorts för export i Finland

När varor som frigjorts för export i Finland transporteras till Storbritannien före utgången av år 2020, men varornas utförsel sker efter ingången av år 2021, ska exportören lägga fram alternativa bevis för utförseln. 

Storbritanniens tull kommer inte att bekräfta varors utförsel elektroniskt efter årsskiftet. 

Varorna har frigjorts för export i Storbritannien

När en försändelse som frigjorts för exportförfarandet i Storbritannien före utgången av år 2020 transporteras via EU under januari månad år 2021, behöver ingen ny exportdeklaration inges för den. Utförseltullkontoret i EU bekräftar utförseln av försändelsen till Storbritanniens tull. 

När försändelserna anländer till EU-området år 2021 ska en summarisk införseldeklaration inges för dem.