Brexit banneri, varaudu brexitiin.

Brexit-läget ännu oklart

Det är fortfarande inte klart huruvida brexit-utträdesavtalet mellan EU och Förenade kungariket (UK) blir av. Om inget avtal om utträde blir av bör alla företag, även små och medelstora företag, förbereda sig på brexit. Det lönar sig att omedelbart bedöma hur affärsverksamheten kan påverkas av brexit. I ett avtalslöst läge ska tullmyndigheterna i EU-stater tillämpa alla regler och formaliteter gällande handeln mellan EU och tredjeländer på varor som antingen importeras från eller exporteras till UK.

Brexit är en särskilt stor utmaning för företag som hittills endast varit verksamma på EU:s inre marknad. Om ett sådant företag i fortsättningen idkar handel med UK ska företaget iaktta tullklareringsförfaranden som är obligatoriska i handeln med tredjeländer. Företag ska sätta sig in i olika saker och skaffa information om vad som förutsätts i handeln med länder utanför EU och vilka krav tredjelandsprodukterna ska uppfylla innan de kan föras in på EU:s inre marknad.

Se videon Information om brexits inverkan på tullklarering (Youtube)
Snabbguide om handeln mellan UK och EU efter brexit

Bland annat följande ska beaktas:

Tullformaliteterna ökar, vilket innebär att företag ska visa upp flera handlingar och lämna flera uppgifter till Tullen.

Information och instruktioner på Tullens webbplats:

Brexit och dess inverkan på tullklarering

Förenade kungariket (UK) lämnade den 29 mars 2017 en anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen. EU är beredd att underteckna det uppgjorda utträdesavtalet med den brittiska regeringen. Underhuset i det brittiska parlamentet har dock ännu inte godkänt utträdesavtalet i de omröstningar som hållits. Utträdesavtalet ska innehålla regler om en övergångsperiod gällande t.ex. den fria rörligheten för varor mellan EU och UK.

Storbritannien har fått förlängd tidsfrist för att genomföra utträdet ur EU. Europeiska rådet har beslutat att förlänga tidsfristen till senast den 31 oktober 2019. Om båda parterna ratificerar utträdesavtalet före detta datum, kommer utträdet att träda i kraft den första dagen den månad som följer på ratificeringen.

Vid utträdesförhandlingarna mellan EU och UK finns för närvarande flera scenarier

EU utgår från att utträdesavtalet är den bästa möjliga kompromiss och det enda sättet för Storbritannien att säkerställa ett behärskat utträde ur unionen.  EU vill inte längre öppna avtalet. Fortsättningen beror på Storbritanniens inrikespolitiska situation och avsikter.  Det finns flera alternativa scenarier. Storbritannien måste klargöra hur landet vill gå vidare i ärendet.  EU tar sedan enhetligt ställning till Storbritanniens eventuella förslag.

Oberoende av om utträdesavtalet blir av eller inte förändras förhållandet mellan UK och EU på ett fundamentalt sätt när UK blir ett tredjeland. Ett tredjeland kan inte ha samma rättigheter och förmåner som en medlemsstat.

De viktigaste konsekvenserna av UK:s utträde ur EU utan avtal och övergångsperiod:

  • UK blir ett tredjeland och alla varor som rör sig mellan UK och EU ska tullklareras. Detta innebär att deklaranter, dvs. importörer och exportörer, svarar för att varorna tullklareras. Deklaranterna kan tullklarera varorna själv eller anlita en speditionsfirma därvid. En smidig tullklarering och elektronisk deklarering förutsätter ofta tillstånd som beviljas av Tullen.
  • Vid gränsen mellan EU och UK börjar de tullregler och -tariffer som tillämpas på tredjeländer gälla, vilket innebär bl.a. kontroller och övervakning med stöd av EU:s tullbestämmelser samt sanitära och fytosanitära bestämmelser. Kontrollerna vid gränsen skulle orsaka betydande förseningar t.ex. i vägtrafik och svårigheter i hamnarna.
  • Intrastat-statistikdeklarationer lämnas inte in för GB-handeln från och med statistikperioden som följer på utträdet.

Beakta följande

  • Förenade kungariket (UK, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) är tills vidare medlemsland i Europeiska unionen (EU). UK är inte en officiell landskod vid tulldeklarering.
  • England, Skottland och Wales bildar Storbritannien (GB, Great Britain). GB är en del av UK. GB är en officiell landskod vid tulldeklarering.
  • Nordirland är en del av UK, men inte av Storbritannien. Nordirland har igen egen landskod så GB är den officiella landskoden vid tulldeklarering.

Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord Brexit

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag