Brexit banneri, varaudu brexitiin.

Storbritannien trädde ut ur EU i slutet av januari 2020. I början av februari började en övergångsperiod som fortsätter till slutet av år 2020.

Under övergångsperioden tillämpas rådande bestämmelser, som om Storbritannien fortfarande var EU-medlem. Under 2020 förhandlar EU och Storbritannien om sin framtida relation. På grund av den snäva tidtabellen för förhandlingarna kan det hända att vissa sektorer går in i ett avtalslöst läge i början av år 2021. Framförallt företag bör förbereda sig på detta. Förhandlingarna om den framtida relationen mellan Storbritannien och EU pågår fortfarande. Tullen informerar följande gång om ärendet när förhandlingarna har framskridit (som det ser ut nu 1.7.2020).

Oberoende av hurdant avtal EU och Storbritannien förhandlar fram ska alla varor som efter övergångsperioden importeras eller exporteras mellan parterna tullklareras. Även om ingen tull skulle tas ut för varorna ska de tullklareras. Detta medför betydande extra kostnader och ökad byråkrati för företag som idkar handel med Storbritannien.

Efter övergångsperioden enligt brexit-utträdesavtalet

Utträdesavtalet mellan Storbritannien och Europeiska unionen trädde i kraft den 1 februari 2020. Genom utträdesavtalet avvecklas, på ett organiserat sätt, allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU. Samtidigt inleds en övergångsperiod, som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden fortsätter EU:s och Storbritanniens relation enligt gällande EU-bestämmelser. Storbritannien blir ett tredjeland men den fria rörligheten för varor fortsätter mellan Storbritannien och EU under övergångsperioden till och med den 31 december 2020. Under övergångsperioden tillämpas de regler, begränsningar och andra formaliteter som tillämpas i handeln mellan EU och tredjeländer inte ännu i handeln mellan EU och Storbritannien. När övergångsperioden enligt utträdesavtalet löper ut bör alla företag, även små och medelstora företag, förbereda sig inför brexit. Det lönar sig för företag att omedelbart bedöma hur affärsverksamheten påverkas av brexit.

Brexit är en särskilt stor utmaning för företag som hittills endast varit verksamma på EU:s inre marknad. Om ett sådant företag i även fortsättningen idkar handel med Storbritannien ska företaget iaktta de tullklareringsförfaranden som är obligatoriska i handeln med tredjeländer. Företagen ska sätta sig in i dessa frågor och skaffa information om vad som förutsätts i handeln med länder utanför EU och vilka krav tredjelandsprodukterna ska uppfylla innan de kan föras in på EU:s inre marknad.

Brexit och dess inverkan på tullklarering

Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien innehåller bestämmelser om arrangemangen under övergångsperioden, t.ex. vad gäller den fria rörligheten för varor mellan EU och UK. I det protokoll till utträdesavtalet som avser Irland och Nordirland fastställs att Nordirland är en del av Förenade kungarikets tullområde och att det inte kommer att införas tullformaliteter vid gränsen mellan Irland och Nordirland.

Se videon Information om brexits inverkan på tullklarering (Youtube)

Snabbguide om handeln mellan UK och EU efter brexit

Bland annat följande ska beaktas:

Tullformaliteterna ökar, vilket innebär att företag ska visa upp flera handlingar och lämna flera uppgifter till Tullen.

Information och instruktioner på Tullens webbplats:

EU:s och Storbritanniens framtida relation

EU och Storbritannien förhandlar under 2020 om sin framtida relation. Avsikten är att avtala om bl.a. samarbetsarrangemangen. Målet är att villkoren för den framtida relationen ska kunna tillämpas när övergångsperioden är över den 1 januari 2021. Närmare information om den framtida relationen ges i takt med att förhandlingarna framskrider.

Mer information om utträdesavtalet, övergångsperiodenoch och det framtida förhållandet finns på Statsrådet kansli webbplats: https://vnk.fi/sv/information-om-brexit

Beakta följande

  • Förenade kungariket (UK, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) är tills vidare medlemsland i Europeiska unionen (EU). UK är inte en officiell landskod vid tulldeklarering. Vid kommunikation rekommenderas det att man för UK använder termen: Storbritannien.
  • England, Skottland och Wales bildar Storbritannien (GB, Great Britain). GB är en del av UK. GB är en officiell landskod vid tulldeklarering.
  • Nordirland är en del av UK, men inte av Storbritannien. Nordirland har igen egen landskod så GB är den officiella landskoden vid tulldeklarering.

Läs mer

Information på kommissionens webbplats:

Information på Europeiska rådets webbplats:

Information på andra myndigheters webbplatser:

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Nyckelord Brexit

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag