Återbetalning och eftergift av tull på ansökan

Import- eller exporttullar kan återbetalas på ansökan

  • om import- eller exporttull har tagits ut med ett för stort belopp
  • om varorna är defekta eller uppfyller inte villkoren i avtalet
  • om de berörda myndigheterna har begått ett fel eller
  • av rättviseskäl.

Lämna ansökan om återbetalning eller eftergift av tullar till Tullen

  • inom tre år från dagen för underrättelse om tullskulden, när det rör sig om import- eller exporttullbelopp som tagits ut till ett för stort belopp, fel från den behöriga myndighetens sida eller rättviseskäl
  • inom ett år från dagen för underrättelse om tullskulden, när det rör sig om defekta varor eller varor som inte uppfyller villkoren i avtalet.

Om du söker ändring på grund av att varan returnerats förse ansökan med bevis på att varan returnerats ut ur EU samt korrespondensen om reklamationen med säljaren.

Bestämmelserna om återbetalning och eftergift av tull finns i artikel 116 i unionstullkodexen.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen

Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag