Import av varor från andra EU-länder till Åland

Alla varor som importeras till Åland från andra EU-länder bör förtullas.

Förtullningen kan göras på tre olika sätt:

  1. Genom att fylla i en webbdeklaration
    • för närmare anvisningar ring 0295 527 018 (vardagar 9–15). 
    • För förtullningen behöver du ange rätt varukod, som du hittar i varukodstjänsten Fintaric
  2. Genom att lämna in en ifylld SAD-blankett till Tullen
  3. Genom att anlita ett ombud (speditör) som gör förtullningen

Momsregistrerade företag gör förtullningen till Tullen men deklarerar och betalar momsen till Skatteförvaltningen.

Momspliktiga företag bör vända sig till Skatteförvaltningen i frågor angående moms och mervärdesbeskattning. Skatteförvaltningens servicenummer tfn 029 497 0115.

Förenklat deklarationsförfarande

Deklaranter som är införda i registret över mervärdesskatteskyldiga eller deras ombud har rätt att regelbundet hänföra unionsvaror till ett tullförfarande med en förenklad tulldeklaration. Denna rätt gäller hänförande av unionsvaror till tullförfarandet för övergång (överlåtelse) till fri omsättning.

Tullens föreskrift (1/2018) om regelbunden användning av förenklad tulldeklaration vid import av unionsvaror till Åland

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning