Handel mellan Åland och länder utanför EU

Import av varor från länder utanför EU till Åland

Import från länder utanför EU följer samma regler som import till övriga Finland:
Import
Mervärdesskatt på import

Hur avslutas en transitering?

Då varor transiterats bör transiteringsdokumentet uppvisas för Tullen då varan anländer till Åland. Transiteringen avslutas av Tullen. Varorna får ej lossas innan lossningstillstånd har givits av Tullen förutom i de fall då företaget har fått tillstånd av Tullen att agera som godkänd mottagare. 

Utanför Mariehamns tulls öppettider kan lossningstillstånd begäras via e-post: spake.passitus(at)tulli.fi

Export av varor från Åland till ett land utanför EU

Då varor förs ut från Åland till ett land utanför EU (tredjeland) gäller samma regler och anvisningar som vid handeln mellan EU och tredjeland.

Läs mer Exportdeklarering

 

 

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning