Export av varor från Åland till andra EU-länder

Vid export från Åland till ett annat EU-land bör en exportdeklaration inges. Exportdeklarationen inges elektroniskt antingen genom meddelandedeklarering eller genom webbdeklarering via Tullens webbtjänst. En muntlig deklaration kan inges om varans värde ej överskrider 1 000 euro och vikten inte överskrider 1 000 kg, med vissa undantag.

Utöver exportdeklarationen bör en T2F-transitering göras om unionsvaror transporteras från Åland via ett unionsland till ett annat unionsland (exempelvis varor förs från Åland via övriga Finland till Estland).

Läs mer: Exportdeklarering

 

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning