Handel över skattegränsen på Åland

Åland är en del av EU:s tullområde men hör inte till EU:s skatteområde. Åland hör till unionens s.k. särskilda skatteområden. Det finns en skattegräns som skiljer Åland och unionens övriga särskilda skatteområden från EU:s mervärdesskatte- och punktskatteområde. Inom dessa särskilda skatteområden tillämpas EU:s mervärdesskatte- och punktskattelagstiftning inte. Enligt finsk lagstiftning tas dock punkt- och mervärdesskatt ut också för varor som förs in till  Åland.

I skattegränshandeln ska vissa deklarationer lämnas in till Tullen för varor som förs ut ur eller in i Åland. Dessa deklarationer är anmälan om uppvisande, tulldeklaration och vid import till Åland också eventuell deklaration för tillfällig lagring.

I åländska skattegränshandeln används en Webropol-blankett för anmälan av varor

Webropol-blanketten används i tre olika situationer. Med blanketten kan man inge:

  1. anmälan om uppvisande samt tulldeklarationen gällande avgången och importen av varor, när varor förs från Fastlandsfinland till Åland
  2. anmälan om uppvisande, när varor förs från Fastlandsfinland till Åland
  3. anmälan om uppvisande samt tulldeklarationen gällande avgången och importen av varor, när varor förs från Åland till Fastlandsfinland.

Användningssituationerna 1 och 3 är möjliga, om importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga eller om deklaranten är skattegränskund hos Tullen.

Ett transportdokument, t.ex. en fraktsedel, ska bifogas till anmälan. Om anmälan omfattar flera varuposter, kan man till anmälan som transportdokument bifoga en godslista som innehåller de uppgifter som Tullen kräver för varje varupost. En godslista får dock endast användas som transportdokument om Mariehamns tull beviljat tillstånd till detta.

Anmälan om uppvisande samt tulldeklarationen gällande avgången och importen av varor (Webropol-blankett)

Webropol-blanketten kan inte användas vid postförsändelser.

Andra blanketter som används i skattegränshandeln

Anmälan om att bli registrerad skattegränskund hos Tullen, 580r
Skattedeklaration över import, 118Ar
Sammandrag av skattedeklarationer vid import, 118r
Gränsövergångsdokument, 740r
Ansökan om temporär införsel till Åland, 741r
Utredning över aktiv/passiv förädling, 742r
Ändringsanmälan som leder till efteruppbörd skattegränshandeln FI –ÅL–FI, 969r

Läs mer

Anvisningar:

Meddelanden:

På andra webbplatser:

E-tjänster: 

Ålands skattegränssystem (ALA)

Ta kontakt

Skattegränsrådgivning på Åland
måndag–fredag 9–15

Handel mellan Åland och Fastlandsfinland, rådgivning gällande ALA-systemet och tullklarering

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord Åland Åland

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag