Hoppa till innehåll

Uppgifter och referensnummer i nationell skattegränsdeklaration

Följande uppgifter och referensnummer ska anges i nationella skattegränsdeklarationer: 

Deklarationsuppgifter

 • Språkkod  – kan väljas, om du vill ha besluten på ett annat språk
 • LRN, aktörens referensnummer  –  Obligatorisk uppgift, deklarantens eget referensnummer i fri form
 • Typ av deklaration (=CO) – Obligatorisk uppgift, ifylls automatiskt av e-tjänsten
 • Kod för tullförfarande (=40xx) –  Obligatorisk uppgift, ifylls automatiskt av e-tjänsten
 • Kod för ytterligare förfarande (=615) –  Obligatorisk uppgift, ifylls automatiskt av e-tjänsten
 • Tidigare dokument: typ och referensnummer  – Frivillig uppgift, kan anges för postförsändelser
 • Kod för ytterligare uppgifter och eventuell beskrivning av uppgiften – Frivillig uppgift. Ange FITPA, ”Import över nationella skattegränsen, uppgifterna grundar sig på uppskattningar”, om du anger en uppskattning av summan som fakturerats eller ska faktureras.
  Bifogat dokument: typ och identifierare – Faktura eller annat dokument som kan kopplas till importörens bokföring och varuleveransen och till det belopp som betalats eller ska betalas för varan. Bifoga dokumentet till deklarationen endast om Tullen så begär.
 • Ankomstdag (skattebestämningsdag) – Obligatorisk uppgift. När man inger en deklaration i ett steg på förhand, anges en beräknad ankomstdag. När man inger en deklaration i ett steg när varan anlänt eller en periodisk deklaration, anges datumet då deklarationen inges. Vid deklarering i två steg anges den faktiska skattebestämningsmånaden med koden för ytterligare uppgifter FIXXX.
 • Kontaktperson: namn, e-postadress och telefonnummer – Obligatorisk uppgift, kontaktuppgifterna för den som inger deklarationen
 • Exportör: namn och adress  –  Ange obligatorisk uppgift, aktören som säljer eller avsänder
 • Importör: EORI-nummer – Obligatorisk uppgift. Ange den aktör som är ansvarig för importmomsen.  Notera att mottagaren inte ska anges i deklarationen fastän den är en annan än importören. 
 • Ombud: typ av ombudskap och EORI-nummer – Ange dessa uppgifter om importören befullmäktigat ett ombud
 • Lager: typ och lagerkod – Frivillig uppgift. När man vid val av deklarationen anger transportfirmans ankomstnummer och firman har ett IT-gränssnitt med Tullen, ifyller tjänsten lageruppgiften automatiskt.
 • Fakturerat totalbelopp och valutaslag:  Obligatorisk uppgift. I den momsskyldiga aktörens deklaration anges uppgiften i deklarationspartiets uppgifter. I en icke-momsregistrerad importörs deklaration anges uppgiften i varupostuppgifterna. 
 • Periodisk deklaration: Kod för ytterligare uppgifter FITIJ. Som beskrivning anges perioden som deklarationen hänför sig till (mm/åååå).

Observera, att ingen varukod eller varubeskrivning krävs i deklarationen. 

Referensnummer

Olika referensnummer

 • Referensnummer för bifogat dokument
  • Ska gå att koppla till importörens bokföring och varuleveransen och till det belopp som fakturerats eller ska faktureras för varan.
 • Aktörens referensnummer LRN (Local Reference Number)
  • Deklarationsspecifikt referensnummer som tilldelats av deklaranten.
 • Tullens referensnummer MRN (Master Reference Number)
  • Tullens referensnummer för deklarationen. Deklaranten får numret från Tullklareringstjänsten när deklarationen tagits emot för handläggning i tjänsten. Ersätter förtullningsnumret som Tullen tidigare tilldelade förtullningsbeslut.

Om inget bifogat dokument finns eller dokumentet saknar referensnummer, kan man som referensnummer också använda datumet och inlämningssättet för den anmälan av varors ankomst som transportfirman lämnat in.


Nyckelord Åland Åland