Hoppa till innehåll

Typer av ombudskap vid nationella skattegränsdeklarationer

Direkt ombudskap

Om du anlitar ett ombud som inger deklarationen i ditt ställe svarar du själv för betalningen av momsen. Momsregistrerade importören ansvarar för att inge en momsdeklaration till Skatteförvaltningen. Övriga importörer betalar momsen till Tullen.

Direkt ombudskap med garantens ansvar

Om du är en icke-momsregistrerad importör kan du komma överens om att ditt ombud betalar momsen till Tullen. I så fall ska koden för ytterligare uppgifter FITAK anges i skattegränsdeklarationen.

Indirekt ombudskap

Om du är en icke-momsregistrerad importör kan du komma överens om att ditt ombud inger deklarationen i sitt eget namn och betalar momsen till Tullen. En momsregistrerad importör inger själv momsdeklarationen till Skatteförvaltningen fastän den skulle ha anlitat ett indirekt ombud för att inge tulldeklarationen. 

Skatteförvaltningens anvisningar om mervärdesbeskattningen vid import.

Frågor?

Skattegränsrådgivning på Åland
mån–fre 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf

Du kan ställa frågor om

  • handeln mellan Åland och övriga Finland (t.ex. vilka deklarationer som ska inges och när, vem som bär ansvaret för att inge deklarationen)
  • användning av Sammandragsdeklarationstjänsten för skattegränskund (ALA).

Nyckelord Åland Åland