Skattegränsnummer och skattegränskund

Skattegränsnummer används endast i handeln mellan Åland och övriga Finland. Numret kan sökas av ett momsregistrerat företag som säljer varor

  • till privatpersoner eller
  • till icke-momsregistrerade samfund eller företag.

Ett företag som använder skattegränsnummer kallas för skattegränskund. 

Företag med skattegränsnummer

  • kan inge en privatpersons importdeklaration på privatpersonens vägnar.
  • sköter betalningen av momsen till Tullen. Momsen har beaktats i varans pris.

Ansök om skattegränsnummer på följande sätt:

Läs mer om hur du deklarerar med skattegränsnummer.

Frågor?

Skattegränsrådgivning på Åland
mån–fre 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf

Du kan ställa frågor om

  • handeln mellan Åland och övriga Finland (t.ex. vilka deklarationer som ska inges och när, vem som bär ansvaret för att inge deklarationen)
  • användning av Sammandragsdeklarationstjänsten för skattegränskund (ALA).

Nyckelord Åland