Hoppa till innehåll

Nationell skattegränsdeklaration

En nationell skattegränsdeklaration ska inges, när

  • varor transporteras från Åland till övriga Finland eller
  • varor transporteras från övriga Finland till Åland.

Lämna in deklarationen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering om du är meddelandekund.

Notera att man med en skattegränsdeklaration inger deklarationer både för avgående varor och för varor som införs.  För varor som skickas från Åland till övriga Finland inges alltså inte någon exportdeklaration i Deklarationstjänsten för export. 

Vem är ansvarig för deklareringen? 

Det är importören som ansvarar för deklareringen. Både importören och dennes ombud ska ha ett EORI-nummer.

Alla importörer kan göra en nationell skattegränsdeklaration i ett steg. Momsregistrerade importörer kan också inge deklarationen i två steg.

Om du inger skattegränsdeklarationen i ett steg kan du inge den antingen på förhand eller senast när varan kommer över skattegränsen.

Notera att momsregistrerade och icke-momsregistrerade importörers deklarationer har något olika struktur och datainnehåll.

När behöver en skattegränsdeklaration inte inges?

Ingen skattegränsdeklaration behöver inges när ett företag med momsnummer säljer varor till privatpersoner.

Momsregistrerad importörs deklarering

Momsregistrerade importörer kan inge deklarationen i ett steg eller i två steg

Momsregistrerade importörer ska dessutom lämna in en momsdeklaration till Skatteförvaltningen.  

Momsregistrerade aktörer ska inge en tulldeklaration också för överföring av egna varor över skattegränsen. Företaget är då både importör och exportör.

Interna varuleveranser inom offentliga organ och statliga ämbetsverk 

Interna varuleveranser inom offentliga organ och statliga ämbetsverk ska också deklareras till Tullen. Statliga inrättningar inger tulldeklarationerna precis som andra momsregistrerade aktörer om de är momsskyldiga för import.

Du kan ge ett ombud fullmakt att deklarera varor i ditt ställe

Importören som svarar för den nationella skattegränsdeklarationen kan ge ett ombud fullmakt att inge  deklarationen i sitt ställe. Fullmakten kan inte ges i Suomi.fi-fullmaktstjänsten utan den kan ges t.ex. genom ett speditionsavtal.

Inget dokument över fullmakten behöver uppvisas för Tullen om inte Tullen specifikt begär det. Om du har gett ett ombud fullmakt att inge den nationella skattegränsdeklarationen i ditt ställe, ska ombudet välja antingen direkt ombudskap eller indirekt ombudskap som typ av ombudskap i deklarationen.

När importören är en förening, ett samfund eller ett icke-momsregistrerat företag

Importören (köparen) ansvarar för att importförtullningen görs i Tullklareringstjänsten. Obligatoriska fält vid deklarationen är följande:

  • uppgifter om importören (EORI-nummer)
  • uppgifter om exportören
  • uppgifter om ombud (EORI-nummer, om ett ombud används för ingivande av deklarationen)
  • referensnummer för bifogade dokument som ska återfinnas i bokföringen
  • inlämnarens referens för deklarationen (aktörens referens)
  • beräknad ankomstdag (avvikande skattedag)
  • prisuppgifter (pris som faktiskt betalats eller som ska betalas)

Någon varukod anges inte.

Skatten bör betalas innan transportbolaget får lämna ut varorna på Åland eller innan varorna får föras över den åländska skattegränsen till övriga Finland.


Nyckelord Åland