Hoppa till innehåll

När momsregistrerade företag med skattgränsnummer säljer varor till privatpersoner

Företag med skattgränsnummer kan sälja varor till privatpersoner så att företaget uppbär momsen som ska betalas i samband med försäljningen av varan samt betalar momsen till Tullen på köparens vägnar. Varuförsändelsen som skickas av säljaren ska förses med företagets skattegränsnummer och säljarens FO-nummer.

Transportfirman som transporterar varor som tillhör ett företag med skattegränsnummer måste också lämna in en anmälan av varors ankomst för fraktförsändelser med Tullens elektroniska anmälningsblankett. Transportfirman ansvarar för att fraktförsändelsernas ankomst anmäls.

Skattegränskunderna fyller i sammandragsdeklarationen i Deklarationstjänsten för Ålands skattegräns (ALA). Deklarationen ska skrivas ut och skickas tillsammans med skattedeklarationen (blankett 118Ar) i två exemplar till Mariehamns tull senast den 12:e dagen i den andra månaden efter dagen då Tullen godkänt tulldeklarationen för varorna. Referensnumret fås från ALA-tjänsten och momsen betalas på eget initiativ senast den 12:e dagen i den andra månaden efter dagen då Tullen godkänt tulldeklarationen för varorna. Sammandragsdeklarationen kan också inges med blanketten Sammandrag av skattedeklarationer vid import, 118r.

En skattegränskund kan agera som indirekt ombud för en privatperson eller ett icke-momsregistrerat samfund eller företag. Skattegränsnummer används endast i handeln mellan Åland och övriga Finland. Skattegränsnummer får inte användas om det är fråga om ett momsregistrerat företags import. Ansökan om att bli registrerad skattegränskund, 580r skickas till Mariehamns tull.

Frågor?

Skattegränsrådgivning på Åland
mån–fre 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf

Du kan ställa frågor om

  • handeln mellan Åland och övriga Finland (t.ex. vilka deklarationer som ska inges och när, vem som bär ansvaret för att inge deklarationen)
  • användning av Sammandragsdeklarationstjänsten för skattegränskund (ALA).

Nyckelord Åland Åland