Hoppa till innehåll

Momsregistrerade importörer – deklarering i ett steg

Ett momsskyldigt företag som importerar varor ansvarar för att en nationell skattegränsdeklaration inges för varorna i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. Deklarationen kan inges högst 30 dagar före varornas ankomst och senast när varorna tas emot.

Deklarationen ska innehålla:

 • uppgifter om importören
 • uppgifter om exportören
 • uppgifter om ombudet (om ett ombud anlitas vid ingivande av deklarationen)
 • referensnummer för bifogat dokument
  • det bifogade dokumentet kan vara en fraktsedel, faktura eller något annat dokument där uppgifterna om varans mottagare finns angivna.
  • det angivna bifogade dokumentet ska gå att hitta i importörens bokföring i efterhand.
 • deklarantens referensnummer för deklarationen (aktörens referens)
 • beräknad ankomsttid (avvikande skattedag).

Någon varukod behöver inte anges. Fakturerat totalbelopp anges om det är känt. Om inget fakturerat totalbelopp anges ska beloppet framgå av importörens bokföring med hjälp av det bifogade dokumentets referensnummer.

Uppgiften om beslutet om frigörande ska förmedlas till transportfirman innan varorna kan levereras till destinationen på Åland eller över skattegränsen till övriga Finland.

Frågor?

Skattegränsrådgivning på Åland
mån–fre 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf

Du kan ställa frågor om

 • handeln mellan Åland och övriga Finland (t.ex. vilka deklarationer som ska inges och när, vem som bär ansvaret för att inge deklarationen)
 • användning av Sammandragsdeklarationstjänsten för skattegränskund (ALA).

Nyckelord Åland Åland