Hoppa till innehåll

Försäljning till privatpersoner – deklaration med skattegränsnummer

Företag med skattgränsnummer kan sälja varor till privatpersoner så att företaget uppbär momsen som ska betalas i samband med försäljningen av varan samt betalar momsen till Tullen på köparens vägnar. Varuförsändelsen som skickas av säljaren ska förses med företagets skattegränsnummer och säljarens FO-nummer.

Transportfirman som transporterar varor som tillhör ett företag med skattegränsnummer måste lämna in en anmälan av varors ankomst för fraktförsändelserna.

Sammandragsdeklarationen

Skattegränskunderna fyller i sammandragsdeklarationen i Deklarationstjänsten för Ålands skattegräns (ALA). Deklarationen ska skrivas ut och skickas tillsammans med skattedeklarationen (blankett 118r) i två exemplar till Mariehamns tull senast den 12:e dagen i den andra månaden efter dagen då Tullen godkänt tulldeklarationen för varorna.

Referensnumret fås från ALA-tjänsten och momsen betalas på eget initiativ senast den 12:e dagen i den andra månaden efter dagen då Tullen godkänt tulldeklarationen för varorna.

Sammandragsdeklarationen kan också inges med blanketten Sammandrag av skattedeklarationer vid import, 118r.


Nyckelord Åland