Hoppa till innehåll

Deklarering i två steg

Momsregistrerade importörer kan inge skattegränsdeklarationen genom ett deklarationsförfarande i ett steg och även genom en periodisk deklaration i två steg.

Vid deklarering i två steg

  • gör importören en registrering i bokföringen när varorna tas emot och
  • skickar en periodisk deklaration till Tullen senast i slutet av påföljande kalendermånad.

Anvisningar för tulldeklarering

Utgångsläge: transportfirman eller en annan transportör har ingett anmälan av varors ankomst.

Importören registrerar varorna som anlända och för bok över varorna som anlänt t.ex. i sin lagerbokföring eller annan bokföring. För den övriga bokföringen finns inga formkrav, den kan vara t.ex. en Excel-tabell. Bokföringen kan också vara skriven för hand.

Bokföringsregistreringen ska innehålla minst följande uppgifter:

  • Referensnummer för anmälan av varors ankomst, identifieringsuppgift för transportdokument eller faktura som angetts vid ankomsten, eller annan identifieringsuppgift genom vilken anmälan av varors ankomst går att hitta i Tullens system (t.ex. inlämningssätt, tidpunkt för anmälan och den som inlämnat anmälan)
  • Löpande nummer
  • Datum då transportfirman har överlåtit besittningen av varorna till mottagaren. Det registrerade datumet bestämmer den månad som anmäls med den periodiska deklarationen.

Om importören inte får information gällande anmälan av varors ankomst från transportfirman, registreras i bokföringen transportfirman som fört in varan som lämnare av anmälan.

Om importören har bestämt att varorna ska levereras direkt till en annan mottagare är importören ändå skyldig att registrera varorna som anlända den dag då transportfirman har överlåtit besittningen av varorna till mottagaren.


Inge en periodisk deklaration (skattegränsdeklaration) i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering senast den sista dagen i månaden efter importmånaden.

Ange i den periodiska deklarationen uppgifterna om de varor som under högst en kalendermånad mottagits från en och samma säljare. En kalendermånad kan ha flera deklarationer per försäljare. Med den periodiska deklarationen lämnas dock inte uppgifter om sådana varor för vilka en försändelsespecifik tulldeklaration redan ingetts.

Gör en periodisk deklaration separat för varje säljare så att deklarationen innehåller uppgifter om alla de varor som ska deklareras och som mottagits från en enda säljare under den period som deklarationen avser. I den periodiska deklarationen, anges också koden för ytterligare uppgifter ”FITIJ – Import över nationella skattegränsen, deklaration för en period”. Ange som beskrivning av koden den månad för vilken deklarationen inges i formen mm/åååå.


Tidningsprenumerationer 

När ett momsregistrerat företag eller samfund tar emot tidningar från att annat EU-land eller från övriga Finland till Åland, ska en skattegränsdeklaration inges för tidningarna och momsen betalas till Skatteförvaltningen. Företag kan förtulla hela prenumerationsperioden på en och samma gång.

Ingen skattegränsdeklaration behöver inges för organisationers medlemstidningar och gratistidningar, såsom t.ex. reklamkataloger.

Postförsändelser

Också för postförsändelser där mottagaren är ett momsregistrerat företag kan den nationella skattegränsdeklarationen inges i två steg.


Nyckelord Åland Åland