Hoppa till innehåll

Deklarering i ett steg

Företag som importerar varor till Åland från övriga Finland eller från Åland till övriga Finland ansvarar för att en nationell skattegränsdeklaration inges för dem. Inge tulldeklarationen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

Du kan inge deklarationen högst 30 dagar före varornas ankomst och senast när varorna tas emot.

Se här vilka uppgifter den nationella skattegränsdeklarationen innehåller.

Hur man anger det fakturerade totalbeloppet

Om du inte vet varans fakturerade totalbelopp då du fyller i skattegränsdeklarationen, ange en uppskattning av beloppet. Ange dessutom koden för ytterligare uppgifter för deklarationspartiet ”FITPA – Import över nationella skattegränsen, uppgifterna grundar sig på uppskattningar”.

Ange det slutliga fakturerade totalbeloppet i efterhand i Tullklareringstjänsten eller med en begäran om ändring, om du ingav deklarationen genom meddelandedeklarering. Ange det slutliga totalbeloppet inom 30 dagar efter att du angett det uppskattade totalbeloppet.

Ange det fakturerade totalbeloppet i tullklareringstjänsten som om du begärde en ändring:

 • Välj i deklarationslistan på tjänstens startsida den deklaration för vilken du vill ange den verkliga värdeuppgiften
 • Öppna deklarationen
 • Gå till sidan Sammandrag och sändning
 • Välj ändring som orsak så öppnas sidan ”Begäran om ändring”
 • Gå till sidan ”Deklarationsparti”
 • Ändra det fakturerade totalbeloppet så att det stämmer.
 • Ta inte bort koden för ytterligare uppgifter FITPA.
 • Öppna på nytt sidan ”Sammandrag och sändning” och kontrollera i jämförelsen av ändringarna att värdet du ändrat är rätt
 • Gå därefter tillbaka till sidan ”Begäran om ändring”
 • Fyll i ett eget referensnummer för begäran om ändring
 • Välj som typ av ändring ”OIK – Ändringar till deklarerade uppgifter” i rullgardinsmenyn
 • Välj som orsak till kontakt ”T – Felaktiga uppgifter om deklarationen UTK 173(3) eller Förvaltningslag 50 §” i rullgardinsmenyn
 • Lämna fältet ”Motivering” tomt
 • Ingen bilaga behövs
 • Skicka begäran.

Uppgift om beslut om frigörande till transportfirman

Förmedla uppgiften om beslutet om frigörande, till exempel deklarationens MRN-nummer, till transportfirman innan varorna kan levereras till destinationen på Åland eller över skattegränsen till övriga Finland. 


Nyckelord Åland Åland